Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arachne risicoanalyse Juridische informatie - Disclaimer - Privacyverklaring - Gebruiksvoorwaarden van de site

Arachne risicoanalyse

Projecten gefinancierd met middelen afkomstig van de Europese Unie moeten aan de Europese vereisten voldoen. Eén van deze vereisten is het voorkomen van fraude, corruptie en belangenvermenging. Hiervoor wordt intern de risicoanalysetool Arachne gebruikt.

De Arachne-tool werd ontwikkeld door de Europese Commissie en omvat een complete database van projecten die met steun van de Europese Structuurfondsen (o.a. RRF of ESF) worden uitgevoerd. De projectgegevens worden verrijkt met informatie over organisaties en bedrijven (afkomstig uit o.a. jaarrekeningen en balansen). De tool wordt door het Departement Werk en Sociale Economie gebruikt om projecten, begunstigden, contracten en contractanten, die gefinancierd worden met Europese middelen, te controleren op vatbaarheid voor risico’s op fraude, belangenconflicten, insolvabiliteit en onregelmatigheden. Dit gebeurt a.d.h.v. een heel aantal risico-indicatoren.

Meer info over Arachne(opent in nieuw venster).