Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het arbeidsmarktbeleid wetenschappelijk onderbouwen met de kennisagenda van het DWSE Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Het arbeidsmarktbeleid wetenschappelijk onderbouwen met de kennisagenda van het DWSE

Nieuwsbericht
1 januari 2023

Om het arbeidsmarktbeleid beter te onderbouwen met data en wetenschappelijke inzichten, ontwikkelde het Departement Werk en Sociale Economie een kennisagenda. De kennisagenda bevat 6 thema’s waarrond het departement inzichten zal opbouwen op basis van bestaand en toekomstig onderzoek. Vanaf september start ook ‘DENKWERK’: een reeks webinars waarin de thema’s van de kennisagenda aan bod komen en worden toegelicht door een expert in dat thema. 

Onderzoek rond 6 inhoudelijke domeinen

De kennisagenda is gestructureerd rond zes inhoudelijke domeinen:

  • Economie

  • Welzijn & Organisatie

  • Omgeving

  • Inclusieve samenleving

  • Leren

  • Governance

Elk domein is opgebouwd uit thema’s en kennisvragen. Rond deze vragen willen we cumulatief inzichten opbouwen op basis van bestaand en toekomstig wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Op die manier zetten we de onderzoeksmiddelen (onder andere VIONA, Steunpunt Werk) zo goed mogelijk in. Dankzij een brede bevraging van stakeholders en de afstemming met VDAB en arbeidsmarktexperten kwam deze kennisagenda tot stand.

Waarom een kennisagenda?

De kennisagenda laat ons toe om op een gestructureerde en overzichtelijke manier onderzoek te voeren, kennis op te bouwen en te communiceren over de arbeidsmarkt en het beleid. Op die manier kan deze kennis ook doorwerken in het beleid. Bovendien legt de kennisagenda bruggen met andere beleidsdomeinen, wat zorgt voor een beter onderbouwd en afgestemd beleid.

Instrument voor kenniswerking binnen DWSE 

De kennisagenda wordt een instrument om ook breder rond kennis te werken binnen DWSE. In de eerste plaats zal het gekende onderzoek in Vlaanderen op de domeinen van de kennisagenda gemapt worden. Zo krijgen we een goed beeld over de kennis die we al hebben opgebouwd binnen de diverse domeinen. Op basis van de kennisagenda zullen we jaarlijks rapporteren over het gelopen onderzoek. Daarin geven we per domein aan welke onderzoeken er uitgevoerd werden en welke inzichten we daaruit konden halen. 

Leer meer over de thema’s met ‘Denkwerk’

Het Departement WSE startte met ‘Denkwerk’, een reeks webinars waarin de thema’s en kennisvragen van de kennisagenda aan bod komen en worden toegelicht door een expert in dat thema.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Schrijf u dan in op Werkzin-e, de elektronische nieuwsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie of volg ons op sociale media (LinkedIn (opent in nieuw venster)en Twitter(opent in nieuw venster)).