Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actuele VIONA-projecten Strategisch Arbeidsmarktonderzoek

Actuele VIONA-projecten

Een overzicht van de lopende VIONA-onderzoeksoproepen en lopende onderzoeken. 

Overzicht lopende onderzoeksoproepen

De Stuurgroep VIONA - bestaande uit afgevaardigden van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk en Sociale Economie, de Vlaamse sociale partners en het departement Werk en Sociale Economie (WSE) - staat in voor de inhoudelijke sturing van het onderzoeksprogramma en lanceert jaarlijks één tot twee projectoproepen voor studie- en onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten. De Vlaamse minister bevoegd voor Werk keurt de oproepen goed, rekening houdend met het advies van de Stuurgroep.

Overzicht lopende onderzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die - na gunstig advies van de Stuurgroep VIONA - door de Vlaamse minister bevoegd voor Werk en Sociale Economie werden goedgekeurd