Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgaanbod Zorg

Zorgaanbod

Het Departement Zorg staat in voor een voldoende en kwaliteitsvol zorg- en welzijnsaanbod in heel wat verschillende sectoren, zowel de zorg in uw buurt als meer gespecialiseerde vormen van zorg. We erkennen en subsidiëren voorzieningen en individuele zorgverstrekkers. We stimuleren bovendien hun samenwerking via netwerken en met slimme IT-oplossingen.

Zorg in uw buurt

Ons departement zet volop in op de organisatie van een kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnszorg, waar iedereen zonder doorverwijzing terecht kan. Via heel wat vernieuwende projecten en initiatieven met participatie van zowel burgers als professionals is de zorg in uw buurt in volle beweging om u nog beter te kunnen helpen.

Woonzorg

Het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, dat is een belangrijke doelstelling van het departement. Maar wanneer thuis wonen niet meer lukt, moeten mensen terecht kunnen in zorgvoorzieningen waar er kwaliteitsvolle zorg geboden wordt. Om deze twee doelstellingen te realiseren vergunnen, erkennen en subsidiëren we voorzieningen die hierop inzetten.

Gespecialiseerde zorg

Open data / CoBRHA

De entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) sturen elke dag de gegevens van hun erkende Vlaamse zorgvoorzieningen door naar CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actors). CoBRHA is een interbestuurlijke databank die alle erkende zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in België bevat.