Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorginspectie Zorg

Zorginspectie

Zorginspectie is een onafhankelijke dienst van het Departement Zorg die toezicht houdt op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in Vlaanderen.

Om haar belangrijkste taken, inspecteren en rapporteren, naar behoren uit te voeren, dient Zorginspectie volledig onafhankelijk, onpartijdig en objectief te zijn. Dit betekent dat Zorginspectie geen enkele rol speelt in beslissingen met betrekking tot erkenningen, vergunningen of subsidies.

Wat doet Zorginspectie?

Zorginspectie inspecteert zowel organisaties als personen met een handicap die gebruik maken van een persoonlijk budget of van hulpmiddelen.

Bij haar inspecties focust Zorginspectie op kwaliteit en veiligheid voor de zorggebruiker, op basis van regelgeving, verwachtingskaders, kwaliteitseisen…

Regelgeving en documentatie

Klachten over Zorginspectie

Voor klachten over het verloop van een inspectie kunt u het klachtenformulier(opent in nieuw venster) gebruiken. U kunt ons ook contacteren op:

Zorginspectie
t.a.v. de klachtenbehandelaar
Koning Albert II-laan, postbus 497
1210 Brussel