Strategische verkeersmodellen versie 4.2.2 - RMP

Tijdens de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen worden de regionale verkeersmodellen ingeschakeld om scenario’s door te rekenen. De toekomstprojecten werden hiervoor in 2021 geactualiseerd en gevalideerd door de leden van de vervoerregioraden. Momenteel zijn enkel de opmerkingen omtrent de ruimtelijke projecten verwerkt. De infrastructuurprojecten worden aangepast in de referentiescenario’s van de regionale mobiliteitsplannen.

Het resultaat van deze actualisatieronde is hier(opent in nieuw venster) weergegeven.

Regionale mobiliteitsplannen in versie 4.2.2 - RMP van de regionale verkeersmodellen

  • Het Routeplan 2030 is het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Antwerpen. Dit rapport(opent in nieuw venster) beschrijft de opbouw van het Routeplan 2030 scenario in versie 4.2.2 van het regionaal verkeersmodel Antwerpen.

Gebruik van regionale verkeersmodellen versie 4.2.2 i.h.k.v. een MER-procedure

  • Hier(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u meer uitleg bij de inzet van de regionale verkeersmodellen voor een MER-procedure met o.a. de nodige interpretatie van de resultaten omwille van de doelstelling van deze verkeersmodellen en de input die het team Verkeersmodellen nodig heeft van de aanvrager.

Strategische verkeersmodellen versie 4.2.2

Strategische verkeersmodellen versie 4.2.1