Gedaan met laden. U bevindt zich op: Diervriendelijk beheer van ratten en muizen Informatie voor lokale overheden

Diervriendelijk beheer van ratten en muizen

Wanneer u in uw stad of gemeente overlast van ratten en muizen op een diervriendelijke manier wenst aan te pakken, moet u aandacht besteden aan:

 • preventieve maatregelen
 • indien dit niet volstaat, een diervriendelijke bestrijdingsmethode
 • sensibilisatie van de inwoners

Preventie

Focus maximaal op preventie en het voorkomen van schade:

 • Vermijd voedselbronnen voor ratten en muizen.
 • Zorg voor een goed uitgebouwd en onderhouden rioleringsnetwerk
 • Volg in het eigen patrimonium dezelfde aanbevelingen als deze voor particulieren (Diervriendelijk beheer van ratten en muizen in en rond de woning)

Bestrijding

 • Vermijd rodenticiden
  Gebruik zo weinig mogelijk vergif. Volgens het Besluit Duurzaam Pesticidengebruik van 15 maart 2013(opent in nieuw venster) mogen openbare diensten geen gebruik maken van pesticiden. In uitzonderlijke situaties zijn afwijkingen mogelijk voor de bestrijding van ratten.
 • Vangmethoden
  Gebruik methoden die selectief zijn en een snelle dood veroorzaken. Kies daarom bij voorkeur voor klemmen, aangezien deze methode bij correct gebruik leidt tot een onmiddellijke dood. Electrocutievallen zijn een alternatief voor klemmen, want ook deze veroorzaken een snelle dood. Verdrinkingsvallen zijn slechts de volgende keuze omdat de gevangen dieren sterven door verdrinking en dus niet onmiddellijk gedood worden. Rodenticiden of “vergif” zijn te vermijden omdat de doodstrijd langdurig is en gepaard gaat met veel pijn.
 • Roofdieren
  Stimuleer de aanwezigheid van natuurlijke predatoren zoals marterachtigen (wezels, hermelijnen, steenmarters) of roofvogels (buizerds, torenvalken, kerk- en steenuilen).
  Trek roofvogels aan door nestkasten te plaatsen en goede uitzichtplekken te creëren. Ook voor marterachtigen kan u nestkasten bouwen, maar voorzie ook schuilplaatsen zoals dicht struikgewas, hooi, stro, een stapel snoeihout of holle bomen.

Communicatie en sensibilisering

Communiceer geregeld via de gemeentelijke website, infoblad of andere kanalen.

 • Benadruk bij de communicatie aan de inwoners het belang van preventie met als belangrijkste boodschappen
  • Zorg dat er geen voedselbronnen zijn voor de ratten en muizen
   • Smijt geen (gekookte) etensresten in de compostbak
   • Gebruik gesloten recipiënten voor het bewaren van (dier)voeders of ander eetbaar materiaal
   • Zorg dat huisdieren geen voederresten achterlaten. Let hier vooral op als de dieren buiten verblijven zoals pluimvee.
  • Zorg dat er geen toegang is naar mogelijke schuilplaatsen
   • Dicht kieren en openingen
   • Plaats roosters voor ventilatieopeningen
 • Denk vooral in termen van schade voorkomen en minder in termen van dieren doden.
 • Promoot het gebruik van diervriendelijke bestrijdingsmiddelen zoals klemmen en elektrocutievallen.
 • Raad het gebruik van vergif af. Als het echt niet anders kan, moeten de voorschriften strikt gevolgd worden.
 • Gebruik de beslissingsboom om na te gaan over welke dieren het gaat en / of om op de meest efficiënte en diervriendelijke manier te bestrijden.

Beslissingsboom

De beslissingsboom helpt u om na te gaan over welke dieren het gaat en reikt u de instrumenten aan voor de meest efficiënte en diervriendelijke bestrijding.

Beslissingsboom(opent in nieuw venster)

Ondersteuning aan de inwoners

 • Vergif
  Bied geen rattenvergif aan want dat normaliseert het gebruik van vergif als standaard.
 • Klemmen
  Stel eventueel klemmen ter beschikking aan de inwoners die last hebben van ratten en muizen.
 • Advies aan huis
  In sommige gemeentes kunnen inwoners beroep doen op een bestrijder die aan huis komt waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar een preventieve oplossing.

Materiaal voor uw externe communicatie

U kan vrij beschikken over onderstaande communicatietekst aangevuld met de brochures en de link naar de beslissingsboom.

Afbeelding voor externe communicatie

Muis op een stapel afwas in de keuken.

Lokale besturen mogen vrij deze afbeelding gebruiken voor de communicatie omtrent dit onderwerp.

Afbeelding voor Facebook post

Een muis op een berg afwas met tekst 'Last van ratten of muizen?'. Kies voor een diervriendelijke aanpak

Lokale besturen mogen vrij deze afbeelding gebruiken op hun Facebook pagina.