Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeentelijk zwerfkattenplan Informatie voor lokale overheden

Gemeentelijk zwerfkattenplan

De verplichting van steden en gemeenten ten aanzien van zwerfkatten staat beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016.

Ieder lokaal bestuur moet:

  • een adequaat plan opstellen en uitvoeren voor de aanpak van overlast door zwerfkatten
  • een centraal meldpunt oprichten 
  • vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd voederen en van beschutting voorzien

Aandachtspunten

  • De meest diervriendelijke methodes moeten worden gebruikt.
  • Duidelijke communicatie bij het plan is noodzakelijk. Zo moeten de buurtbewoners tijdig verwittigd worden wanneer er een vangactie zal plaatsvinden.

Gids

De gids ‘Een diervriendelijk gemeentelijk zwerfkattenbeleid’ is een leidraad voor lokale besturen en bevat:

  • Tips om een actieplan op te stellen of uit te breiden en de praktische uitvoering ervan te realiseren
  • Voorbeelden van initiatieven die lokale besturen kunnen nemen
  • Een antwoord op de meest voorkomende problemen

Gids voor een diervriendelijk gemeentelijk zwerfkattenbeleid(PDF bestand opent in nieuw venster)
Voorbeeld - Samenwerkingsovereenkomst dierenasiel(Word bestand)
Voorbeeld - Afsprakennota dierenarts(Word bestand)
Voorbeeld - Brief vangactie voor buurtbewoners(Word bestand)
Voorbeeld - Aanvraagformulier voederpas(Word bestand)
Voorbeeld - Voederpas(Word bestand)
Voorbeeld - IdentIficatieplaatje voor een vangkooi(Word bestand)

Studiedag 'Een gemeentelijk zwerfkattenbeleid: wat en hoe?'

In januari 2020 organiseerde Dierenwelzijn Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit Gent en de Odisee Hogeschool in iedere provincie een studiedag waar praktische handvaten werden aangereikt voor het efficiënt opzetten en uitvoeren van een diervriendelijk gemeentelijk zwerfkattenbeleid.

Het kattenplan - wettelijk kader - Marjoleine Walewijns (Dierenwelzijn Vlaanderen)(PDF bestand opent in nieuw venster)
Het leven van een (zwerf)kat - Els Peeters (Odisee Hogeschool)(PDF bestand opent in nieuw venster)
Handvaten uitvoering diervriendelijk zwerfkattenbeleid - Ciska De Ruyver (UGent)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Schuilhokken voor zwerfkatten

Dierenwelzijn Vlaanderen heeft gratis 825 schuilhokken voor katten verdeeld onder de lokale besturen. Er kunnen geen bestellingen meer geplaatst worden.