Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanpak van erfelijke problemen bij honden en katten: ontwikkelen van een centrale databank en een portaalsite Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Aanpak van erfelijke problemen bij honden en katten: ontwikkelen van een centrale databank en een portaalsite

Problematiek

Voor het fokken van gezonde honden en katten is het belangrijk om te vertrekken vanuit het genetisch materiaal. Er is nood aan het vergroten van de genetische diversiteit, het terugdringen van de erfelijke aandoeningen en het vermijden van ongewenste eigenschappen waardoor het dierenwelzijn vermindert.

Doelstelling

Er moet een centrale databank en een portaalsite opgericht worden die toegankelijk is voor fokkers, dierenartsen, verenigingen en het grote publiek. 
De doelstellingen van dit project zijn:

  • Het inventariseren en standaardiseren van een aantal gegevens die de basis vormen voor de centrale databank en het fokbeleid bijv. lijsten van verenigingen, van testen en onderzoeken, van eigenschappen, …
  • Het vastleggen van de criteria voor het maken van verantwoorde combinaties bij het fokken van honden en katten en het hieraan koppelen van een geboortecertificaat bijv. het oplijsten van de frequent voorkomende erfelijke eigenschappen volgens ras, door het koppelen van testen en onderzoeken aan frequent voorkomende aandoeningen, …
  • Aan de hand van de ingezamelde data een aantal analyses maken die een leidraad kunnen zijn bij het nemen van beslissingen in het fokbeleid bijv. analyses met betrekking tot de genetische diversiteit, van aandoeningen en andere fenotypes, …
  • Het inventariseren van informatie die gerelateerd zijn aan tentoonstellingen en competities aangezien deze aan de basis liggen van een aantal problemen zoals inteelt, hoge verwantschappen, ongewenste eigenschappen, lage diversiteit en populaire mannelijke dieren bijv.  het opvragen van alle rasstandaarden waarop de dieren beoordeeld worden, lijsten met alle punten uit de rasstandaarden die aanleiding kunnen geven tot ongewenste eigenschappen, gezondheidsproblemen of gedragsproblemen.
  • Het vastleggen van informatie voor de verenigingen die de fokkers moeten adviseren en erover waken dat de reglementen correct toegepast worden bijv. minimale data die de verenigingen moeten aanleveren, regels waaraan de verenigingen moeten voldoen, …
  • Een analyse van met het oog op de oprichting van de centrale databank en de portaalsite.

Uitvoerder(s)

Het consortium KU Leuven en UGent

Startdatum
Einddatum