Gedaan met laden. U bevindt zich op: Economische impactberekening van uitfasering verrijkte kooien Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Economische impactberekening van uitfasering verrijkte kooien

Problematiek 

De intensifiëring van de landbouw in de jaren zestig van vorige eeuw heeft geleid tot het houden van meer dieren per oppervlakte. Het meest gekende voorbeeld hiervan zijn de kooien met legkippen, beter gekend als legbatterijen.
Op dierenwelzijnsvlak zijn deze kooien erg omstreden, ondanks de dierenwelzijnsregels die op Europees niveau zorgden voor meer ruimte per kip, een zitstok, een legnest en een scharrelruimte. Deze kooi wordt de ‘verrijkte kooi’ genoemd.  
Een economische impactmeting is nodig voor de uitfasering van deze kooisystemen.

Doelstelling 

Deze studie heeft in totaal vijf doelstellingen, deze zijn hieronder beschreven.

 • Het berekenen van economische impact op pluimveebedrijven met verrijkte kooien:
  • Vermogensschade: betreft investeringen die niet meer bruikbaar worden en slechts deels afgeschreven zijn
  • Impact op het inkomen: betreft een vergelijking van de economische bedrijfsprestaties in de oude (gebruik van de verrijkte kooien) versus nieuwe (gebruik van het alternatief systeem) situatie. Belangrijke punten hierbij zijn kostprijs van de productie, aantal kippen die op het bedrijf kunnen worden gehouden en prijs voor de eieren.
 • Het berekenen van impact op de markt voor eieren
  • Effect op de vraag naar Vlaamse eieren, in België en in het buitenland
  • Effect op de concurrentiepositie Vlaanderen
  • Effect op het gedrag van de actoren in de keten (pluimveehouders, pakstations, supermarkten, niet-huishoudelijke markt)
 • Het berekenen van impact op de markt voor eiproducten   
  • Effect op de vraag naar Vlaamse eiproducten, in België en in het buitenland
  • Effect op de concurrentiepositie Vlaanderen
  • Effect op het gedrag van de actoren in de keten (voedingsmiddelenindustrie, eiproductenindustrie
 • Het berekenen van impact op de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de keten (legpluimveecomplex) 
 • Het formuleren van beleidsaanbevelingen op basis van de bekomen resultaten

Uitvoerder(s) 

ILVO

Startdatum 
Looptijd