Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoek naar de groepshuisvesting van voedsters Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Onderzoek naar de groepshuisvesting van voedsters

Problematiek

Sinds 2016 worden vleeskonijnen in verrijkte parken gehuisvest. Deze parken zijn diervriendelijker dan batterijkooien omdat de dieren er meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Een park heeft geen dak, is uitgerust met plateaus waarop de konijnen kunnen springen of onder kunnen schuilen en heeft een comfortabele plastieken bodem of matjes. Ook bevat een park tunnels en knaagmateriaal.

Vleeskonijnen kunnen gemakkelijk in deze parken gehuisvest worden tot het moment van slachten. Voor voedsters is dit echter heel wat minder evident. Ondanks dat konijnen sociale dieren zijn, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat voedsters met jongen agressie kunnen vertonen naar elkaar. Continue groepshuisvesting van voedsters en hun jongen lijkt daarom in de praktijk moeilijk haalbaar.

‘Part-time’-groepshuisvesting daarentegen lijkt wel degelijk een mogelijkheid te bieden, omdat uit wetenschappelijk onderzoek eveneens blijkt dat deze agressie afneemt naarmate de jongen ouder worden. Alleen bestaat er nog veel onduidelijkheid over het meest geschikte moment om de voedsters met hun jongen in groep te brengen en is hier verder onderzoek gewenst

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om de relatie na te gaan tussen de leeftijd van de jongen op het moment van in groep brengen van de voedsters en het welzijn van de dieren.

  • Zowel de effecten op de voedsters als de jongen worden bekeken. Hierbij worden verschillende zaken gemeten zoals gedrag, stress, verwondingen en abcessen en productieresultaten.
  • Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de inrichting van het park een grote rol kan spelen om de hiërarchie in te stellen en de agressie te beperken. Daarom worden diverse opstellingen uitgetest, met al dan niet bijkomende verrijkingen/schuilmogelijkheden, om het gedrag van de voedsters te bestuderen en om tot een ontwerp voor een park te komen dat agressie zo veel mogelijk minimaliseert.
  • Praktijkproeven worden uitgevoerd op een groot konijnenbedrijf. Zo kan men in een commerciële setting nagaan wat de resultaten zijn van de groepshuisvesting vanaf verschillende leeftijden van de jongeren. Ze worden meerdere rondes na elkaar bekeken, zodat er kan nagegaan worden wat de effecten zijn op lange termijn.

Uitvoerder(s)

ILVO

Startdatum

1 mei 2019

Looptijd

36 maanden