Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoek naar het diervriendelijker vangen en laden van vlees- en reforme legkippen Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Onderzoek naar het diervriendelijker vangen en laden van vlees- en reforme legkippen

Problematiek 

Het vangen van kippen voor transport naar het slachthuis is een stap in het productieproces die vaak gepaard gaat met dierenwelzijnsproblemen en productieverliezen. Deze problemen worden waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door een ruw vangproces. Het vangen en inladen van kippen gebeurt in Vlaanderen meestal handmatig waarbij de vanger aan elke hand meerdere kippen ondersteboven houdt aan één of beide poten om ze vervolgens in kratten te laden. Soms worden vleeskippen machinaal gevangen, maar ook dit kan te snel of te ruw gebeuren. Om letsels en afkeuringen te voorkomen raden de recente EU Animal Transport Guides (EC, 2018) een alternatieve vangmethode aan waarbij de kippen per twee en rechtop - ondersteund onder de borst - worden gedragen. Deze methode zou minder stresserend en beangstigend zijn voor de kippen en wordt mede daarom gepromoot door dierenwelzijnsorganisaties. Deze alternatieve vangmethode wordt nog niet toegepast in Vlaanderen, vermoedelijk omdat ze ofwel onbekend is ofwel omdat ze beschouwd wordt als te tijdrovend en daardoor te duur. Er is nood aan meer informatie over de kosten en baten van een alternatieve vangmethode voor kippen, en over de haalbaarheid ervan in Vlaamse omstandigheden.

Doelstelling

De doelstelling van deze studie zijn de volgende:

  • Het in kaart brengen van de huidige vangmethodes in Vlaanderen voor zowel vleeskippen als reforme legkippen (afgedankte legkippen). 
  • Een alternatieve vangmethode, waarbij de kippen rechtop blijven, aanleren aan verschillende vangteams op zowel vlees- als legbedrijven
  • De vergelijking maken tussen gangbare en alternatieve vangmethode op basis van arbeidsindicatoren (efficiëntie en -vreugde), dierenwelzijnsindicatoren (angst, stress, letsels en uitputting), productieverliezen (slachthuisrecords), opinie en attitude van de directe betrokken partijen en de aanvaardbaarheid voor de consument/burger.
  • Een kosten- en batenanalyse maken van deze alternatieve methode voor alle schakels in de keten (de dieren, kippenhouders, vangteams, slachthuizen en de consument/burger) en vergelijken met de gangbare methode.
  • Aanbevelingen formuleren om de meest geschikte vangmethode ingang te doen geven in de praktijk.

Uitvoerder(s)

ILVO

Startdatum 

Eerste helft van 2021

Looptijd 

24 maanden

Resultaten

Vangen en laden van kippen(PDF bestand opent in nieuw venster)