Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwikkeling en testen van een observatie- en scoringstool voor pups om hun sociale vaardigheden tov mensen in kaart te brengen Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Ontwikkeling en testen van een observatie- en scoringstool voor pups om hun sociale vaardigheden tov mensen in kaart te brengen

Problematiek

In België bezit één gezin op vijf, een of meerdere honden. Helaas wordt de relatie gezin – hond dikwijls vroegtijdig beëindigd. De redenen waarom de relatie vroegtijdig beëindigd wordt zijn divers en multifactorieel. Het optreden van gedragsproblemen bij de hond blijft de grootste risicofactor te zijn opdat de hond in een asiel terecht komt.
Verschillende onderzoeken tonen aan dat er vijf persoonlijkheidskenmerken zijn voor honden die tijdens de ontwikkeling van de hond zo goed als stabiel blijven. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn: speelsheid, nieuwsgierigheid (of afwezigheid van bevreesdheid), aanleg tot jagen, sociaal gedrag en agressiviteit.
Op een leeftijd van 8 weken oud zijn er al grote verschillen merkbaar tussen de sociale vaardigheden van pups. Het testen van jonge honden biedt dus mogelijkheden om het gedrag van de hond op latere leeftijd te voorspellen. Er zijn al tests beschikbaar maar deze zijn zeer tijdrovend of moeilijke uit te voeren door de eigenaar zelf. 

Doelstelling

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een puppytest om de sociale vaardigheden van pups in kaart te brengen. De focus ligt op het ontwikkelen van een eenvoudige test die het sociaal gedrag de pup evalueert en kijkt hoe de pup omgaat met conflictsituaties. Deze test kan onder andere gebruikt worden om een pup te matchen aan het nieuwe baasje en het welzijn van de van de pup te verhogen en bijtincidenten te verminderen.

Uitvoerder(s)

Vives Hogeschool Roeselare 

Startdatum

1 september 2019

Einddatum

31 augustus 2021