Gedaan met laden. U bevindt zich op: Optimalisatie van extensief gehouden runderen Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Optimalisatie van extensief gehouden runderen

Problematiek

Steeds meer runderen worden ingezet op extensieve begrazing voor natuurbeheer. Door hun schuwheid en het geringe contact met mensen ervaren deze dieren veel stress bij manipulaties en slacht. Vergeleken met het klassieke houden van runderen zijn deze handelingen niet niet enkel tijdrovend, maar leiden ze tot verminderd welzijn, verhoogd risico op lagere vleeskwaliteit en verwondingen bij mens en dier. Bovendien blijkt dat deze dieren niet altijd alle nodige zorgen krijgen (bv. onderhoud van de klauwen) omdat ze moeilijk te benaderen zijn. De kwaliteit van de praktijken bij de manipulatie en slacht is cruciaal om dit proces zo diervriendelijk mogelijk te laten verlopen. Onderzoek moet leiden tot duidelijke praktijkrichtlijnen voor de optimalisatie van het welzijn.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is:

  • De problematiek rond extensief gehouden runderen in kaart brengen aan de hand van literatuuronderzoek en cases op het terrein.
  • Op maat van de doelgroep en in overleg met de sector praktijkrichtlijnen en een handleiding opstellen voor de optimalisatie van het welzijn van extensief gehouden runderen.
  • De handleiding voorstellen tijdens een conferentie voor organisaties en personen die betrokken zijn bij de inzet van grote grazers in natuurprojecten.

Uitvoerders

Dier&Welzijn vzw

Startdatum

1 april 2017

Duur

15 maanden