Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welzijn van paarden in maneges en pensionstallen Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Welzijn van paarden in maneges en pensionstallen

Problematiek

In Vlaanderen worden een groot aantal paarden gehouden in maneges en pensionstallen. Niet al deze paarden worden gehouden en gebruikt in optimale omstandigheden.

Hoewel de manege- en pensionhouders veelal met de beste bedoelingen te werk gaan, ontbreekt het hun soms aan kennis en mogelijkheden. Zo is in de wetenschappelijke literatuur uitvoerig gedocumenteerd dat paarden groepsdieren zijn, nood hebben aan voldoende beweging, voldoende ruwvoeder ter beschikking moeten hebben, gepaste verzorging moeten krijgen. De kennis is al omgezet in praktijkrichtlijnen zoals bijvoorbeeld de tien geboden van het paard van het keurmerk Paard en Welzijn. Toch wordt in praktijk vastgesteld dat vele paarden individueel gehouden worden zonder vrije uitloop en met beperkte bewegingsmogelijkheden. Dit kan leiden tot verveling en frustratie en uit zich in stress en stereotypieën.

Wellicht kunnen via aanpassingen van het management en bedrijfsvoering de leefomstandigheden van paarden in maneges en paardenpensions al verbeterd worden. Manege- en pensionhouders zouden moeten overtuigd en gestimuleerd worden om dergelijke aanpassingen uit te voeren. Dit kan door in een deel van de Vlaamse maneges of dierenpensions aanpassingen door te voeren en het effect van deze aanpassingen te meten.

Doelstelling

  • kennisoverdracht naar sector organiseren

    • Manegehouders en pensionhouders informeren en sensibiliseren over essentiële behoeften van paarden in de (professionele) paardenhouderij via bedrijfsbezoeken en/of infomomenten.
  • verbetervoorstellen testen aan de hand van demoproject(en)
    • Manegehouders en pensionhouders stimuleren om aanpassingen door te voeren in management en bedrijfsvoering om het welzijn van het paard te verbeteren en om hun cliënteel (de paardeneigenaars) te informeren over deze verbeteringen.
    • Het effect van de doorgevoerde aanpassingen op het welzijn van het paard voor en na de aanpassing meten.

De doorgevoerde aanpassingen en de resultaten worden gerapporteerd.

Uitvoerders

Universiteit Gent en Equus Research

Startdatum

1 maart 2017

Looptijd

15 maanden