Gedaan met laden. U bevindt zich op: Code van goede praktijk voor de humane bestrijding van ratten en muizen (COHBRAM) Onderzoeksprojecten met de steun van Dierenwelzijn Vlaanderen

Code van goede praktijk voor de humane bestrijding van ratten en muizen (COHBRAM)

Problematiek

Bij de bestrijding van zogenaamde overlastdieren zoals ratten en muizen kunnen een hele reeks bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Van de beschikbare methoden, zorgt het gebruik van lijmvallen voor de meeste controverse. Dit heeft er dan ook toe geleid dat bepaalde landen en gewesten een verbod op deze bestrijdingsmethode invoerden. Toch zijn andere courant gebruikte bestrijdingsmiddelen zoals anticoagulantia ook pijnlijk voor het dier.

Bij particulieren is er veel onwetendheid over de verschillende methodes bij de bestrijding van ratten en muizen en het is niet duidelijk welke methoden het meest zijn aangewezen in bepaalde gevallen. Professionelen zijn op de hoogte van de verschillende methodes, zij kunnen terugvallen op het zogenaamde ‘Integrated pest management’ waarbij er vooral aandacht gaat naar de gezondheid van de mens en de omgeving. Het welzijn van de dieren wordt niet in beschouwing genomen.

Om de juiste keuze te maken waarbij zowel gezondheid voor de mens, omgeving én dierenwelzijn in rekening worden gebracht kan een beslissingsboom zowel voor particulieren als professionelen een oplossing bieden.

Doelstelling

  • Een literatuurstudie met de verschillende beschikbare methoden voor de bestrijding van ratten en muizen en hun voor- en nadelen. Deze literatuurstudie wordt vertaald naar een vulgariserend document met de voor- en nadelen van de verschillende methoden.
  • Het opstellen van ‘best practices’ voor de bestrijding van ratten en muizen. Het principe van ‘integrated pest management’ wordt toegepast, waarbij ook rekening gehouden wordt met het welzijn van de te bestrijden dieren. Zo moet een snelle en pijnloze dood wordt nagestreefd.
  • Het ontwikkelen van een beslissingsboom over het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen zodat de gebruiker het geschikte bestrijdingsmiddel voor een bepaalde situatie kan gebruiken. Er wordt een aparte beslissingsboom opgesteld voor particulieren en professionelen.
  • Het ontwikkelen van een brochure en een webapplicatie waarin de beslissingsboom en de ‘best practices’ aan bod komen.

Uitvoerders

INBO, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen

Startdatum

1 februari 2020

Looptijd

15 maanden