Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse proefdierencommissie Werking en beleid

Vlaamse proefdierencommissie

Taken

De Vlaamse Proefdierencommissie

 • adviseert de minister of de dienst Dierenwelzijn over bv. erkenningsaanvragen van gebruikers, fokkers en leveranciers en de ontwikkeling en toepassing van alternatieve methodes
 • doet ook op eigen initiatief voorstellen aan de minister, de dienst of ethische commissies
 • wisselt informatie uit over de werking van de dierenwelzijnscellen en de evaluaties van projecten
 • wisselt informatie uit met andere Europese lidstaten
 • zorgt voor verspreiding van de beste praktijken

Werking

De organisatie en werking is beschreven in het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013, dat recent gewijzigd werd met het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017. Om bepaalde thema’s nader te onderzoeken, kan de commissie werkgroepen oprichten.

Activiteitenverslag

De eerste termijn van de Vlaamse Proefdierencommissie liep van april 2017 tot en met maart 2021.

Activiteitenverslag 2017-2021(PDF bestand opent in nieuw venster)

Samenstelling

De leden van de Proefdierencommissie werden geselecteerd op basis van hun deskundigheid op biomedisch, biologisch en ethisch vlak en op basis van hun kennis van dierenwelzijn. Ten minste twaalf leden zijn verbonden aan de proefdiersector. Twee leden werden voorgedragen door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.

 • Sonja Beken
 • Ine Cornelis
 • Katleen Hermans
 • Vera Rogiers
 • Debby Van Dam
 • Mieke Van Mulders
 • Kristof Baert
 • Hilda Witters
 • Stef Aerts
 • Peter Brouckaert
 • Patrick De Smedt
 • Guy De Vroey
 • Piet Dierckx
 • Chris Van Ginneken
 • Kathleen Lambaerts
 • Kris Meurrens
 • Filip Mulkens
 • Tim Waelbers

Voorzitter: Stef Aerts
Ondervoorzitter: Kris Meurrens