Gedaan met laden. U bevindt zich op: Structuur en werking van de Raad voor Dierenwelzijn Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Structuur en werking van de Raad voor Dierenwelzijn

Taken

 • discussieert en overlegt over dierenwelzijnsthema’s
 • bevordert de Raad onderling overleg en samenwerking tussen de belanghebbende partijen.
 • adviseert de minister of de dienst Dierenwelzijn. Afhankelijk van het thema waarover advies gegeven wordt, behandelt de Raad het onderwerp uitgebreid of bondig:
  • uitgebreide behandeling: een wetenschappelijk adviseur van de Raad bereidt een rapport voor dat zowel een literatuurstudie, als de wetgeving in andere landen en praktische beschouwingen over het onderwerp bevat. De stuurgroep evalueert dit rapport, stelt een wetenschappelijk advies op en duidt een coördinator aan die een werkgroep samenstelt. Die stelt een advies op, dat na goedkeuring door de stuurgroep en vervolgens de Raad aan de Minister wordt bezorgd.
  • bondige behandeling: bij een bondige behandeling bespreekt alleen de Raad het onderwerp en stelt vervolgens een advies op voor de Minister

De adviezen houden rekening met de meest recente wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke kennis en informatie.

Organisatie

 • maximaal 19 leden
  • stuurgroep voor dagelijks bestuur: 5 experten uit de wetenschappelijke wereld
  • vertegenwoordigers van belangengroepen (professionelen, dierenartsen, consumenten en dierenbeschermers):

6 vertegenwoordigers van dierenwelzijnsorganisaties en asielen
6 vertegenwoordigers van kwekers, houders en handelaars van dieren
1 vertegenwoordiger van de dierenartsen
1 vertegenwoordiger van de steden en gemeenten

 • de raad wordt bijgestaan door een wetenschappelijk adviseur
 • leden hebben een mandaat voor vier jaar
 • de stuurgroep kan werkgroepen samenstellen die bestaan uit maximum 10 leden

Samenstelling

Voorzitter: Dirk Lips

Ondervoorzitter: Nadine Buys

Stuurgroep met deskundigen uit wetenschappelijke wereld

 • Dirk Lips
 • Nadine Buys - K.U.Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Afdeling gentechnologie
 • Frank Gasthuys - UGent, Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep heelkunde en anesthesie van de huisdieren
 • Frank Tuyttens - Instituut voor Landbouw- ,Visserij- en Voedingsonderzoek, Eenheid Dier
 • Hilde Vervaecke - Odisee, Departement agro- en biotechnologie

Vertegenwoordigers van belangengroepen (professionelen, dierenartsen, consumenten en dierenbeschermers) en vervangers

 • vzw GAIA: Michel Vandenbosch en Ann De Greef
 • West- Vlaamse dierenasielen: Veerle Debaillie en André Lycke
 • Oost-Vlaamse dierenasielen: Kristien De Waele en Eddy De Landtsheer
 • Antwerpse dierenasielen: Helga Gille en Fabienne Schoesetters
 • Vlaams-Brabantse dierenasielen: Dimitri Coppens en Sébastien Tonneus
 • Limburgse dierenasielen: Dany Grosemans en Philip Zurinckx
 • Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen: Miguel Stevens en Joke Lannoo
 • vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Marian Verbeek en Elsie Desmet
 • vzw Boerenbond: Els Goossens en Guy Van de Poel
 • vzw Algemeen Boerensyndicaat: Peter De Swaef en Karen Lievens
 • vzw Nationale Raad van Dieren Liefhebbers: Roger Van Look en Willy Tieleman
 • vzw Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus: Dimitri Van Raamsdonk en Bart Vandaele
 • vzw Andibel: Patrick Ghysels en Tom De Cock
 • vzw Comeos: Pieter Albers en Sami Hemdane

Wetenschappelijk adviseur: Ester Peeters