Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huisvesting van varkens in een varkensbedrijf

Huisvesting van varkens in een varkensbedrijf

De materialen en voorwerpen waarmee de varkens in contact kunnen komen, zijn niet schadelijk voor het dier en makkelijk te reinigen en ontsmetten.

Stallen die gebouwd zijn na 1 januari 2003 moeten in de daken en/of muren openingen hebben die natuurlijk licht doorlaten. De totale oppervlakte van deze openingen bedraagt minstens 3 % van de totale vloeroppervlakte.

Minimumoppervlakte

Gespeende varkens en mestvarkens

Bij gespeende varkens en mestvarkens worden de minimumoppervlakten bepaald door het gewicht van de dieren.

Gewicht van het dierm² per dier
10 kg of minder0,15
10 kg tot 20 kg0,20
20 kg tot 30 kg0,30
30 kg tot 50 kg0,40
50 kg tot 85 kg0,55
85 kg tot 110 kg0,65
Meer dan 110 kg1,00

Beren

Beren beschikken over een vrije vloeroppervlakte van minstens 6 m². De ligplaats is hierbij inbegrepen. Deze moet voldoende ruim zijn, een dichte vloer hebben of voorzien zijn van een mat of strooisel. Als het hok ook dient voor dekking dan moet de vrije vloeroppervlakte ten minste 10 m² zijn en vrij zijn van obstakels.

Zeugen en gelten

Voor zeugen en gelten is de minimumoppervlakte afhankelijk van het aantal dieren in de groep.

Voeder- en drinkbakken

De oppervlakten ingenomen door voederbakken, drinkbakken, … worden niet meegerekend tenzij in volgende situaties:

SituatieOpmerking
Een voederbak waarvan de onderkant minstens 20 cm boven de grond hangt.De onderliggende oppervlakte mag meegeteld worden met een maximumdiepte van 15 à 20 cm.
Verzonken trogDe oppervlakte mag meegeteld worden met een maximumdiepte van 15 cm.
Een voederbak waarvan de onderkant op minder dan 20 cm boven de grond hangt.Als de ruimte eronder op een comfortabele manier kan worden gebruikt, dan mag de oppervlakte meegerekend worden.

Vloeren

De vloeren zijn effen maar niet glibberig. Het ontwerp, de uitvoering of het onderhoud mogen geen letsel of pijn veroorzaken bij de varkens.

De betonnen roostervloeren hebben volgende afmetingen:

VarkensMinimale balkbreedteMaximale spleetbreedte
Biggen5 cm1,1 cm
Gespeende varkens5 cm1,4 cm
Mestvarkens8 cm1,8 cm
Bevruchte zeugen en gelten8 cm2,0 cm

De industriële toegelaten afwijking is 3 mm. De spleet die grenst aan de muur mag iets breder zijn dan de norm als de varkens er niet in kunnen trappen.

De varkens hebben een propere en comfortabele ligruimte met een adequate waterafvoer. Alle dieren kunnen tegelijk liggen, rusten, zich uitrekken en normaal opstaan.

De varkens moeten elkaar kunnen zien. Zeugen en gelten mogen in de laatste week vóór het werpen en tijdens het werpen uit het zicht worden gehouden.

Stalklimaat

De stallen zijn goed geventileerd. De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties mogen niet schadelijk zijn voor de dieren.

Het geluidsniveau is maximum 85 dBA. Vermijd constant of bruusk lawaai.

Elke dag is er een tijdsblok van 8 uur waarin er ononderbroken verlichting met een intensiteit van 40 lux is. De dieren mogen niet constant in het donker of kunstlicht zitten. Als er tijdens een controle onvoldoende verlichting is, dan moet u kunnen aantonen dat het licht op andere momenten wel brandt, bv. door middel van een timer.

Automatische en mechanische apparatuur

Alle apparatuur (ventilatie-, voeder- en drinkwatersystemen, ...) noodzakelijk voor de gezondheid en het welzijn van de varkens wordt minstens eenmaal per dag gecontroleerd. Gebreken worden onmiddellijk hersteld.

Bij defecten van het ventilatiesysteem gaat er meteen een alarm af en treedt een vervangend verluchtingssysteem in werking.