Gedaan met laden. U bevindt zich op: Disclaimer Vlaamse Belastingdienst

Disclaimer Vlaamse Belastingdienst

Algemeen

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting probeert de informatie op de webpagina’s van de Vlaamse Belastingdienst en over de Vlaamse belastingen met een zo groot mogelijke zorg te onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat informatie op deze pagina’s achterhaald is op het ogenblik dat u deze raadpleegt. Door de snelle evolutie van de regelgeving en rechtspraak is het mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is.

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting biedt dan ook geen enkele garantie voor de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie op deze webpagina’s. Het kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Bewijskracht

Alle elementen van deze website en van het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst in het algemeen en de simulatietools in het bijzonder, hebben enkel een informatieve waarde en mogen niet beschouwd worden als document met juridische bewijskracht. De informatie op deze website geeft u dus geen enkele rechtsgrond. Het gebruik van de simulatietools is volledig vrij en op eigen verantwoordelijkheid. Het Vlaams ministerie van Financiën en begroting kan niet garanderen dat de resultaten verkregen door het gebruik van de simulatietools overeenstemmen met het resultaat van de werkelijke berekening van de belastingen op basis van officieel gekende gegevens. Deze resultaten worden op automatische wijze gegenereerd op grond van de door de gebruiker ingevulde gegevens. Uit het resultaat van de simulatietools vallen dus geen rechten te putten.

Bovendien is geprobeerd om de regelgeving en informatie zo bevattelijk mogelijk weer te geven. Hierdoor kunnen bepaalde nuanceverschillen zijn ontstaan ten opzichte van de regelgeving. De informatie op deze webpagina’s vervangt daarom de regelgeving niet.

Informatieveiligheid

Hoewel de website maximaal beveiligd wordt, aanvaardt het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting geen enkele aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik van zijn websites of applicaties zou kunnen voortvloeien.

We stellen alles in het werk om uw veiligheid bij het gebruik van deze webpagina’s zo goed mogelijk te beschermen. Als u toch zaken zou opmerken die de veiligheid van de website of de applicaties in het gedrang zouden kunnen brengen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Security Office.