Gedaan met laden. U bevindt zich op: Discriminatie op het werk herkennen

Discriminatie op het werk herkennen

Wat is discriminatie?

Er is sprake van discriminatie als iemand anders wordt behandeld op basis van bepaalde eigenschappen of criteria. Die eigenschappen of ‘beschermde criteria’ zijn wettelijk vastgelegd in Europese, federale en Vlaamse wetgeving:

 • afkomst
 • burgerlijke staat
 • een fysieke of genetische eigenschap
 • fysieke of mentale beperking
 • geboorte
 • geloof of levensbeschouwing
 • geslacht
 • gezondheidstoestand
 • huidskleur
 • leeftijd
 • nationale of etnische afstamming
 • nationaliteit
 • politieke overtuiging
 • ras
 • seksuele geaardheid
 • sociale positie
 • syndicale overtuiging
 • taal
 • vermogen

Discriminatie herkennen op het werk

Discriminatie op het werk herkennen is niet zo eenvoudig. Het komt voor in uiteenlopende situaties, tussen collega’s onderling of tussen een werknemer en zijn werkgever.

Er zijn verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer:

 • Directe discriminatie
  • U wordt anders behandeld op basis van een bepaalde eigenschap zonder dat daar een reden voor is door de aard van de job.
  • Voorbeeld: u wordt afgewezen tijdens een sollicitatie omdat u te oud bent.
 • Indirecte discriminatie
  • Een behandeling die neutraal lijkt, zorgt ervoor dat u benadeeld wordt omwille van uw specifieke eigenschappen.

  • Voorbeeld: u krijgt als vrouwelijke sollicitant de vraag wat u zou doen als ’s ochtends blijkt dat uw kind ziek is. Een mannelijke sollicitant krijgt die vraag bijna nooit.

 • Opdracht geven tot discriminatie

  • Iemand geeft u de opdracht om te discrimineren op basis van specifieke eigenschappen.
  • Voorbeeld: een klant vraagt aan uw uitzendkantoor om voor een bepaalde job geen kandidaten van buitenlandse afkomst te aanvaarden.
 • Redelijke aanpassingen weigeren
  • Uw werkgever weigert de redelijke aanpassingen die u nodig hebt om met uw fysieke beperking goed te kunnen functioneren in uw job. Welke aanpassingen ‘redelijk’ zijn, wordt bepaald door de grootte en het type van de onderneming.

  • Voorbeeld: u hebt een visuele handicap en krijgt geen aangepast computermateriaal.

 • Intimidatie

  • U wordt geïntimideerd of gepest op het werk op basis van een specifieke eigenschap.
  • Voorbeeld: collega’s vallen u lastig wegens uw huidskleur.
 • Discriminatie door associatie

  • U wordt anders behandeld omdat u een nauwe band hebt met iemand die door de antidiscriminatiewetgeving beschermd wordt.
  • Voorbeeld: u wordt benadeeld als sollicitant omdat u gebonden bent aan een uurrooster om voor uw gehandicapte kind te zorgen.