Europese wetgeving

De EU heeft 4 richtlijnen rond discriminatie uitgevaardigd die een belangrijke invloed hebben op het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (decreet van 10 juli 2008):

Federale wetgeving

Die 4 Europese richtlijnen werden op federaal niveau omgezet in de onderstaande 3 wetten van 10 mei 2007. Zij vormen de juridische basis voor de bestrijding van discriminatie:

Vlaamse wetgeving

In Vlaanderen is het antidiscriminatiebeleid vastgelegd in een aantal decreten: