Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doorlichtingsverslag van een school of een centrum voor leerlingenbegeleiding

Doorlichtingsverslag van een school of een centrum voor leerlingenbegeleiding

Elke school moet binnen een periode van 6 jaar ten minste 1 doorlichting krijgen.

Tijdens een doorlichting gaat de inspectie na of een bezochte school of centrum voldoet aan vooropgestelde kwaliteitscriteria, bv.:

  • School: respecteert de school de onderwijsreglementering, de minimale lessenroosters en leerplannen en streeft ze met de leerlingen de ontwikkelingsdoelen na en bereikt ze de eindtermen.
  • CLB: voldoet het beleidsplan of het beleidscontract aan de decretale vereisten.
  • In beide gevallen (school en CLB): wordt de taalwetgeving gerespecteerd en is de veiligheid van de gebouwen in orde.

De resultaten van de doorlichting met de sterke en zwakke punten worden gepubliceerd in een doorlichtingsverslag.

Elk schooljaar controleert de onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs en Vorming:

  • scholen voor basisonderwijs en voor secundair onderwijs
  • academies voor deeltijds kunstonderwijs
  • centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie
  • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Voorwaarden

Iedereen kan de doorlichtingsverslagen op de website raadplegen(opent in nieuw venster). Verslagen die niet op de website staan, kunt u aanvragen (maximum 5).

Procedure

Op de website Scholen en onderwijsaanbod kunt u op zoek gaan naar scholen in uw gemeente of scholen met een bepaalde studierichting(opent in nieuw venster). U kunt daar het doorlichtingsverslag ook downloaden.

Kost

De doorlichtingsverslagen kunt u gratis online raadplegen of gratis thuis laten bezorgen.

Uitzonderingen

Hogescholen en universiteiten worden niet doorgelicht door de onderwijsinspectie, maar door een visitatiecommissie.

Op de website van het Kwaliteitszorgagentschap van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) worden de visitatierapporten van de hogescholen en universiteiten(opent in nieuw venster) officieel bekend gemaakt.

Regelgeving