Voorwaarden

Iedereen kan de doorlichtingsverslagen op de website raadplegen. Verslagen die niet op de website staan, kunt u aanvragen (maximum 5).

Procedure

Op de website Scholen en onderwijsaanbod kunt u op zoek gaan naar scholen in uw gemeente of scholen met een bepaalde studierichting (opent in nieuw venster). U kunt daar het doorlichtingsverslag ook downloaden.

Verslagen opgesteld voor 2007 kunt u aanvragen door een brief of e-mail te versturen naar de administratie Onderwijs en Vorming. In die brief vermeldt u duidelijk naam en adres van de school waarin u geïnteresseerd bent..

Bedrag

De doorlichtingsverslagen kunt u gratis online raadplegen of gratis thuis laten bezorgen.

Uitzonderingen

Hogescholen en universiteiten worden niet doorgelicht door de onderwijsinspectie, maar door een visitatiecommissie.

Op de website van het Kwaliteitszorgagentschap van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) worden de visitatierapporten van de hogescholen en universiteiten officieel bekend gemaakt.

Wetgeving

De regelgeving rond de doorlichtingen van scholen en van CLB vindt u op de website van Onderwijs Vlaanderen.