Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duplicaat Europees gelijkvormigheidsattest (COC) aanvragen

Duplicaat Europees gelijkvormigheidsattest (COC) aanvragen

Als u een nieuw voertuig aankoopt, krijgt u een Europees gelijkvormigheidsattest van de fabrikant. Dat attest toont aan dat het voertuig voldoet aan de technische en wettelijke voorschriften.

Het gelijkvormigheidsattest is onder verschillende namen bekend:

 • (Europees) gelijkvormigheidsattest
 • certificaat van overeenstemming
 • certificate of conformity (COC).

De volgende gegevens staan vermeld op het gelijkvormigheidsattest:

 • voertuigidentificatienummer
 • technische kenmerken van het voertuig.

Duplicaat gelijkvormigheidsattest aanvragen

Bent u het originele gelijkvormigheidsattest kwijt? Dan moet u een duplicaat aanvragen bij de fabrikant van het voertuig. De fabrikant van het voertuig bepaalt de prijs van het duplicaat.

Houd er rekening mee dat de dienst Homologatie van het Vlaams Gewest geen duplicaat kan afleveren zolang de fabrikant bestaat.

Duplicaat aanvragen als de fabrikant niet meer bestaat

Het originele attest werd uitgereikt na 1 januari 1999:

Als de fabrikant van het voertuig niet meer bestaat, kunt u een duplicaat van het gelijkvormigheidsattest aanvragen via het land waar het voertuig is goedgekeurd.

Het originele attest werd uitgereikt voor 1 januari 1999:

Dan kreeg u destijds een Belgisch gelijkvormigheidsattest. Dat is de voorloper van het huidige, Europese model. U kunt een duplicaat aanvragen bij:

 • Het Vlaamse Gewest:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Team Homologatie - 8ste verdieping
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Meld aan via Fastlane (blauwe knop rechtsboven deze pagina) en houd alvast de volgende documenten en zaken bij de hand:

 • uw gegevens (naam en voornaam, adres, rijksregisternummer of btw-nummer)
 • kopie van het inschrijvingsbewijs (of attest van verlies van uw inschrijvingsbewijs)
 • attest van verlies van gelijkvormigheid, afgeleverd door de politie
 • foto van het identificatieplaatje, met daarop het merk, type, chassisnummer en goedkeuringsnummer van het voertuig.

of

 • uw gegevens (naam en voornaam, adres, rijksregisternummer of btw-nummer)
 • kopie van het inschrijvingsbewijs (of attest van verlies van uw inschrijvingsbewijs)
 • (getekende) verklaring op eer, waarin u verklaart dat u het originele document kwijt bent
 • foto van het identificatieplaatje, met daarop het merk, type, chassisnummer en goedkeuringsnummer van het voertuig.

Prijs duplicaat afgeleverd door Vlaams Gewest

U betaalt 88 euro via overschrijving voor een duplicaat dat wordt afgeleverd door het Vlaamse Gewest. U ontvangt alle betaalgegevens via e-mail. In de zomerperiode kan het 4 tot 6 weken duren vooraleer u die brief in de bus krijgt.

Na betaling duurt het ongeveer 14 kalenderdagen voor u uw duplicaat ontvangt.