Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijwilligerswerk en stages in De Helix De Helix, Duurzaam Educatiepunt

Vrijwilligerswerk en stages in De Helix

De Helix, Duurzaam Educatiepunt is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die hun passie voor natuur, milieu en duurzaamheid willen doorgeven aan de volgende generatie. Stage lopen in De Helix is mogelijk na afstemming.

Vrijwilligerswerk

De Helix zoekt zowel onthaalvrijwilligers(opent in nieuw venster) als begeleiders van educatieve activiteiten(opent in nieuw venster). Een erkende natuurgids zijn of achtergrondkennis hebben is daarvoor niet nodig. Enthousiasme en engagement om zich informatie eigen te maken en over te brengen aan een groep of bezoekers volstaan. Een vrijwilliger hoeft dus ook zelf geen educatief materiaal of pakketten te ontwikkelen. Ervaring met kinderen en/of jongeren en ervaring met spreken voor een groep zijn wel duidelijke pluspunten, maar de durf om een groep of bezoekers te woord te staan is vooral belangrijk.

Stages

Studenten hoger onderwijs die geïnteresseerd zijn in een stage in De Helix mogen contact opnemen met het centrum. Er wordt dan geëvalueerd of er een stagemogelijkheid is binnen de activiteiten van De Helix en of er voldoende ruimte is in het team voor optimale begeleiding.

Een stage kan een of meerdere weken duren en bestaan uit:

  • een educatieve activiteit volgen (kijk- en luisterstage)
  • een groep begeleiden (doestage)
  • administratieve en organisatorische hulp
  • een educatieve activiteit uitwerken, bijvoorbeeld een spel, een tentoonstelling, een computersimulatie, een natuurpad, een veldwerkopdracht

De medewerkers van De Helix kunnen ook eindwerken en projecten rond natuur- en milieu-educatie begeleiden op aanvraag.