Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoger Onderwijs Duurzaam Educatiepunt

Hoger Onderwijs

Samen met de hogescholen en universiteiten willen we maximaal inzetten op een duurzaam hoger onderwijs. Daarin verwerven studenten de kennis, vaardigheden en attitudes die ze nodig hebben om duurzaamheidskwesties in de samenleving aan te pakken en zo een duurzame toekomst mee vorm te geven.

We inspireren, ondersteunen en co-creëren:

  • via een professionaliseringsaanbod rond duurzaamheidseducatie in het hoger onderwijs;
  • via het begeleiden van onderwijsinnovatietrajecten waarin duurzaamheidseducatie centraal staat;
  • via verbindende initiatieven waar partners van elkaar kunnen leren, ervaringen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren tot nieuw engagement.

We richten ons daarbij op docenten, opleidingshoofden, onderwijsondersteuners, directieleden, studenten en andere partners binnen en buiten het hoger onderwijs die als objectief hebben het onderwijs aan universiteiten en hogescholen in te richten met duurzaamheid voor ogen.

In de kijker