Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leerplichtonderwijs Duurzaam Educatiepunt

Leerplichtonderwijs

Om huidige en toekomstige duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken, hebben leerlingen nood aan specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Duurzaam onderwijs beperkt zich niet tot lesgeven OVER duurzaamheid, maar biedt ook veel ruimte aan lesgeven VOOR duurzaamheid.

Leerkrachten kunnen voor boeiend educatief aanbod terecht in onze eigen centra De Helix en De Vroente. Zij kunnen ook te rade gaan bij MOS - duurzame scholen, straffe scholen. MOS is een samenwerking tussen Duurzaam Educatiepunt, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wij ontwikkelden daarnaast tal van materialen waarmee leerkrachten zelf aan de slag kunnen. Voor wie zich meer wil verdiepen in recente ontwikkelingen en bevindingen hebben we een aantal wetenschappelijk onderbouwde publicaties in petto. Met de projectoproep Natuur in je school stimuleren we scholen jaarlijks om hun speelplaats te vergroenen

In de kijker

Op de kalender

Beleef, doe, ervaar en leer