Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijwilliger worden en stages in De Vroente De Vroente, Duurzaam Educatiepunt

Vrijwilliger worden en stages in De Vroente

De Vroente, Duurzaam Educatiepunt is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die hun passie voor natuur, milieu en duurzaamheid willen doorgeven aan de volgende generatie. Stage lopen in De Vroente is mogelijk na afstemming.

De vrijwilligersvisie van De Vroente, Duurzaam Educatiepunt, is gebaseerd op de 5 V's: Vind, Verwelkom, Versterk, Verbeter, en Vertrek. © Big Boom & Ingrid Frenier

Visie Vrijwilligerswerk

De Vroente zoekt zowel onthaalvrijwilligers, ondersteunende vrijwilligers als begeleiders van educatieve activiteiten. Een erkende natuurgids zijn of achtergrondkennis hebben is daarvoor niet nodig. Enthousiasme en engagement om zich informatie eigen te maken en over te brengen aan een groep of bezoekers volstaan. Een vrijwilliger hoeft dus ook zelf geen educatief materiaal of pakketten te ontwikkelen. Ervaring met kinderen en/of jongeren en ervaring met spreken voor een groep zijn wel duidelijke pluspunten, maar de durf om een groep of bezoekers te woord te staan is vooral belangrijk.

Vrijwilliger worden

Stages

Studenten hoger onderwijs die geïnteresseerd zijn in een stage in De Vroente mogen contact opnemen met het centrum. Er wordt dan geëvalueerd of er een stagemogelijkheid is binnen de activiteiten van De Vroente en of er voldoende ruimte is in het team voor optimale begeleiding.

Een stage kan een of meerdere weken duren en bestaan uit:

  • een educatieve activiteit volgen (kijk- en luisterstage)
  • een groep begeleiden (doestage)
  • administratieve en organisatorische hulp
  • een educatieve activiteit uitwerken, bijvoorbeeld een spel, een tentoonstelling, een computersimulatie, een natuurpad, een veldwerkopdracht

De medewerkers van De Vroente kunnen ook eindwerken en projecten rond natuur- en milieu-educatie begeleiden op aanvraag.