Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indexcijfers

Indexcijfers

Een indexcijfer meet de evolutie van de 'levensduurte' en is een belangrijke aanwijzing voor de prijsverhoging of inflatie. De index meet niet zozeer het prijsniveau maar wel de schommeling tussen twee periodes: het basisjaar 2004 (=100) en de huidige prijs. Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u een overzicht van de indexcijfers(opent in nieuw venster).

Consumptieprijsindex

Mensen aan schuiven aan aan een marktkraam
© Wouter Van Vooren

Het indexcijfer van de consumptieprijzen geeft het verloop weer van het prijspeil van een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen.

Sinds 2008 wordt om de twee jaar de samenstelling van de indexkorf getoetst aan het eventueel gewijzigde consumptiepatroon van de gezinnen. Daardoor wordt er beter rekening gehouden met nieuwe producten op de consumentenmarkt en blijft de productenkorf representatief.

De indexatie van alimentatiegeld gebeurt volgens de formule vermeld in de overeenkomst of het vonnis. Gewoonlijk wordt de indexaanpassing jaarlijks toegepast in de maand waarin de alimentatie voor de eerste keer wordt vastgesteld volgens de consumptieprijsindex van die maand. Voor de berekening wordt doorgaans het te indexeren bedrag vermenigvuldigd met de eindindex en gedeeld door de beginindex (van referentiejaar en -maand).

Gezondheidsindex

De gezondheidsindex is afgeleid van de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten zoals alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG) gehaald zijn. Het gezondheidsindexcijfer wordt onder meer toegepast voor de indexering van de huurprijzen. Meer informatie over de berekening van de huurindexatie(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de FOD Economie.

De afgevlakte index (ook nog het voortschrijdend gemiddelde genoemd) is de gemiddelde waarde van de gezondheidsindex in de 4 voorbije maanden. De afgevlakte index is de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde overschrijdt, de zogenaamde spilindex.