Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u een beroep doen op het overbruggingsrecht (vroeger 'faillissementsverzekering') als u failliet verklaard wordt of noodgedwongen de deuren moet sluiten (bijvoorbeeld wegens brand, een natuurramp, vernieling van uw zaak, een beroepsallergie waardoor u niet langer kunt werken, ...).

Het overbruggingsrecht is geen traditionele verzekering waarvoor u premies betaalt aan een maatschappij. Het is een sociaal recht voor zelfstandigen: u hebt automatisch recht op die tussenkomst via uw sociale-verzekeringsfonds.

Het overbruggingsrecht omvat:

  • het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen
  • een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste 12 maanden.

U kunt verschillende keren in uw carrière als zelfstandige een beroep doen op het overbruggingsrecht. De voorwaarde is wel dat de totale duur, tijdens uw volledige beroepsloopbaan, niet langer is dan 12 maanden.

U kunt een uitkering van het overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociale-verzekeringsfonds. U moet uw aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting.

Lees meer over het overbruggingsrecht op de website van VLAIO.(opent in nieuw venster)