Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sociale bijdragen betalen als zelfstandige

Sociale bijdragen betalen als zelfstandige

Wie in loondienst werkt, hoeft niet zelf voor zijn sociale zekerheid te zorgen: dat regelt de werkgever, via het loon. Maar als zelfstandige zorgt u zelf voor uw sociale zekerheid. Dat betekent dat verplicht bent u aan te sluiten bij een sociale-verzekeringsfonds en dat u sociale bijdragen moet betalen.

Aansluiten bij een sociale-verzekeringfonds

Voordat u start als zelfstandige, moet u zich aangesloten hebben bij een sociale-verzekeringsfonds(opent in nieuw venster) naar keuze. Als u dat niet gedaan hebt, wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen, het sociale-verzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ).

Met uw sociale bijdragen zorgt u voor uw eigen sociale zekerheid en bouwt u bescherming op tegen sociale risico’s. U bouwt daarmee rechten op voor uw pensioen en op het vlak van geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, moederschapsverzekering, vaderschaps- en geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, mantelzorg, rouwverlof en het overbruggingsrecht.

Kwartaalbijdragen betalen

U betaalt de bijdragen per kwartaal aan uw sociale-verzekeringsfonds. Bij het begin van elk kwartaal krijgt u een afrekening van uw sociale-verzekeringsfonds voor de bijdragen van dat kwartaal. Dat bedrag moet u voor het einde van het kwartaal op de rekening van het sociale-verzekeringsfonds storten. De kwartalen beginnen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Berekening sociale bijdragen

De sociale bijdragen die u moet betalen, worden berekend op basis van uw belastbaar jaarinkomen. Dat zijn alle inkomsten die u over een volledig jaar had, na aftrek van alle kosten die u hebt gemaakt.

Uw definitieve bijdragen worden berekend op de inkomsten die u in datzelfde jaar had. Maar doordat uw beroepsinkomsten van dat datzelfde jaar pas een of twee jaar later door de fiscus worden vastgesteld, kan uw socialeverzekeringsfonds uw definitieve bijdragen uiteraard pas bepalen zodra het uw inkomsten voor het bijdragejaar kent. Daarom betaalt u tot dan voorlopige bijdragen aan uw socialeverzekeringsfonds. Die worden berekend op de inkomsten van drie jaar voordien.

Meer informatie over uw sociale bijdragen(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de RSVZ.

Vrijstelling van de sociale bijdragen

Als u uw sociale bijdragen niet kunt betalen, kunt u een aanvraag doen om geheel of gedeeltelijk van de betaling van uw bijdragen vrijgesteld te worden. U kunt zo voor één of meerdere kwartalen vrijstelling van betaling van sociale bijdragen(opent in nieuw venster) krijgen. Vraag de vrijstelling van bijdragen aan bij uw socialeverzekeringsfonds.

Alleen zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden kunnen vrijstelling van sociale bijdragen krijgen. Zelfstandigen in bijberoep krijgen nooit vrijstelling.