Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leerstof en studiemateriaal voor de Examencommissie secundair onderwijs

Leerstof en studiemateriaal voor de Examencommissie secundair onderwijs

Leerstof

De Examencommissie secundair onderwijs publiceert voor elk vak uit het examenprogramma een vakfiche. U kunt alle vakfiches(opent in nieuw venster) raadplegen op de website van de Examencommissie secundair onderwijs (kies de optie 'toon vakfiche' of klik op 'download', naargelang de beschikbare opties).

  • Een vakfiche beschrijft de leerdoelen, de leerinhouden, en het verloop van het examen. U vindt er een overzicht van handboeken, websites en andere leermiddelen die u kunt gebruiken om het examen voor te bereiden. U kunt er ook nalezen of u een praktische proef of werkervaring moet opdoen.
  • Een vakfiche kan bijlagen en opdrachten bevatten, en extra voorwaarden (zoals de volgorde waarin vakken moeten worden afgelegd).
  • Controleer altijd of u de juiste vakfiche gebruikt. Nieuwe vakfiches gaan altijd in op 1 januari. Als er meerdere vakfiches beschikbaar zijn voor 1 vak, kiest u de fiche die geldig is in de periode waarin uw examen plaatsvindt.
  • De Examencommissie kan wijzigingen aanbrengen aan de inhoud van de vakfiche. Nieuwe vakfiches worden minstens 6 maanden voor de ingangsdatum gepubliceerd op de website van de Examencommissie en het Kandidatenplatform.
  • Elke vakfiche wordt goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

Studiemateriaal

De Examencommissie organiseert geen lessen en stelt zelf geen studiemateriaal ter beschikking. U moet het studiemateriaal zelf verzamelen. In de vakfiches van de Examencommissie vindt u per vak een overzicht van handboeken, websites en andere leermiddelen die u kunt gebruiken ter voorbereiding van het examen. Dit zijn methodes die courant gebruikt worden in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

  • U kunt dit materiaal zelf aankopen, of ontlenen en raadplegen in een bibliotheek.
  • Controleer of u de leerinhoud uit de vakfiche terugvindt in het materiaal dat u gebruikt. Bij handboeken kunt u dit nagaan door de inhoudstafel van het handboek te vergelijken met de leerinhoud in de vakfiche. Als u de leerinhoud niet terugvindt in 1 boek kunt u verschillende (onderdelen van) handboeken met elkaar combineren.

Veelgestelde vragen