De resultaten van de examens van de Examencommissie secundair onderwijs worden ten laatste 1 maand na het examen bekendgemaakt via het EC-platform (opent in nieuw venster).  

 • U kunt uw resultaten enkel raadplegen via het EC-platform.
 • U kunt uw resultaten niet sneller ontvangen door contact op te nemen met de Examencommissie. Er bestaat geen spoedprocedure
 • U ontvangt geen melding als er nieuwe resultaten online staan. 

De resultaten worden altijd weergegeven op 100%.

 • Moet u voor een bepaald vak 2 examens afleggen? Dan betekent dit niet dat beide delen voor de helft meetellen. De verdeling kan per vak anders zijn en staat vermeld in de vakfiche (opent in nieuw venster). Als er niets in de vakfiche staat tellen beide examens voor 50% mee. Ook de resultaten van de afzonderlijke examendelen worden altijd weergegeven op 100%. Enkel het totaalresultaat telt. U mag niet geslaagd zijn voor een onderdeel, zolang u maar geslaagd bent voor het geheel. 
 • Voor taalexamens is de verdeling altijd 40% voor het mondeling examen en 60% voor het schriftelijk examen. 

Geslaagd

U bent geslaagd voor een vak als u minstens 50% hebt behaald. 

 • Als u een examen meerdere keren aflegt (bv. als u nog eens wilt deelnemen in de hoop een betere score te behalen) behoudt u het hoogste resultaat, ook als u bij een volgende poging slechter scoort. Dit geldt ook voor resultaten die behaald zijn voor de invoer van het nieuwe examenreglement van 12 mei 2017.
 • Uw examenresultaten blijven 7 jaar geldig (vanaf de datum waarop het examen werd afgelegd). 

Niet geslaagd

Als u niet geslaagd bent voor een vak, dan kunt u (als u nog een examenbeurt over hebt voor dat vak) het examen opnieuw afleggen. U krijgt 3 examenbeurten per vak per jaar. Als het vak uit een mondeling en een schriftelijk gedeelte bestaat krijgt u per gedeelte 3 examenbeurten.

Op 1 januari krijgt u telkens 3 nieuwe examenbeurten per vak. 

Deliberatieregels

Als u het volledige examenprogramma van uw studierichting hebt afgewerkt komt u in aanmerking voor een automatische deliberatie. Er wordt altijd gedelibereerd op de 1ste werkdag van de maand

 • Bent u geslaagd voor alle vakken? Dan krijgt u uw getuigschrift of diploma.
 • Bent u niet geslaagd voor 1 of meerdere vakken? Dan kunt u gedelibereerd worden. Hiervoor gelden een aantal deliberatieregels. U bent geslaagd als u :
  • voor elk A-vak minstens 50% behaalt
  • voor maximum 3 B-vakken minder dan 50% behaalt, én voor alle B-vakken samen niet meer buispunten hebt dan het aantal B-vakken dat u hebt afgelegd. Een vrijstelling geldt niet als een afgelegd vak en telt dus niet mee in het aantal B-vakken. 
  • Enkele voorbeelden: 
   • Het examenprogramma bestaat uit 12 vakken. Er zijn 7 B-vakken. U hebt voor 3 B-vakken een vrijstelling. U mag maximum 4 punten tekort hebben, en u moet minstens voor 1 B-vak en alle A vakken geslaagd zijn. 
   • Het examenprogramma bestaat uit 12 vakken. Er zijn 7 B-vakken. U mag in totaal maximum 7 punten tekort hebben, en u moet voor minstens 4 B-vakken en alle A-vakken geslaagd zijn.

Als alle punten op het EC-platform bekendgemaakt zijn krijgt u meteen een melding of u uw diploma behaald hebt. 

Getuigschriften en diploma's

De diploma's en getuigschriften van de geslaagde kandidaten worden 1 week na deliberatie aangetekend verstuurd naar het correspondentieadres in het EC-platform. Als u uw diploma sneller nodig hebt kunt u dit vragen via een melding in het EC-platform.

Veelgestelde vragen