Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn gerechtelijk arrondissement. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

U kunt zo'n vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

De lijst van beëdigde vertalers kunt u opvragen bij de burgerlijke griffie (dienst Legalisaties) van de rechtbanken van eerste aanleg. U vindt de contactgegevens (opent in nieuw venster) van deze rechtbanken op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.