Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn gerechtelijk arrondissement. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

U kunt zo'n vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

U kunt de contactgegevens van beëdigde vertalers zoeken (opent in nieuw venster) op de website van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken.