Procedure

Een getuigschrift basisonderwijs behalen via het leerplichtonderwijs

De meest voorkomende manier om een getuigschrift basisonderwijs te behalen is via het leerplichtonderwijs.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen kan via:

 • een lagere school
  De klassenraad beslist of uw kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt. Daarbij gelden volgende voorwaarden:
  • Uw kind moet de doelstellingen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen , voldoende bereiken
  • Uw kind is regelmatig naar school geweest.
 • een school voor buitengewoon onderwijs
  Ook hier is het de klassenraad die de beslissing neemt. Uw kind moet ook regelmatig de lessen gevolgd hebben.
 • een school voor voltijds secundair onderwijs
  Wie het getuigschrift niet behaald heeft in de lagere school, kan het getuigschrift ook nog behalen in het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Is uw kind leerplichtig en volgt het huisonderwijs, dan moet het examens afleggen bij de Examencommissie Basisonderwijs om het getuigschrift basisonderwijs behalen.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen als volwassene

Als u op latere leeftijd het getuigschrift basisonderwijs wilt behalen kunt u terecht bij de Examencommissie Basisonderwijs.