Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs

Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school, kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie basisonderwijs.

Voorwaarden

Om deel te nemen

De Examencommissie basisonderwijs biedt een oplossing voor:

 • Jongeren en volwassenen die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden op school
 • Kinderen die huisonderwijs volgen
 • Kinderen die niet naar een erkende school gingen

Iedereen kan deelnemen.

Om te slagen

Wil je het getuigschrift basisonderwijs behalen, dan moet je slagen in de volgende leergebieden:

 • Nederlands
 • Frans
 • Wiskunde
 • Wetenschappen en techniek
 • Mens en maatschappij
 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming

Zelfstudie

De examenscholen geven geen lessen. Voor de leerstof van de examens baseren zij zich op de eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel. Neem contact op met de examenschool voor info over de leerstof.

Procedure

Elk jaar een oproep

De examens vinden elk jaar plaats in juni.

Elk voorjaar (vóór 15 mei) publiceert het Ministerie van Onderwijs en Vorming in het Belgisch Staatsblad een oproep voor het examen en de lijst met de examenscholen. Ten minste 1 officiële school en 1 vrije school van elke provincie organiseert examens voor de examencommissie.

De examens vinden plaats in de volgende scholen:

Provincie Antwerpen:

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Kies een examenschool en schrijf je in

Stuur een brief of e-mail rechtstreeks naar de examenschool waar je de examens wil afleggen. Je kan je maar bij 1 examenschool aanmelden.

Vermeld:

 • Je vraag om deel te nemen aan de examens van de examencommissie
 • Rijksregisternummer
 • Naam en voornaam
 • Adres- en contactgegevens
 • Geboortedatum (dd/mm/jjjj)
 • Geboorteplaats

Inschrijven kan elk jaar tot uiterlijk 1 juni. De examenschool deelt de data mee wanneer de examens plaatsvinden.

Kost

Zowel inschrijven als deelnemen is gratis.