Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs

Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs

U kunt een getuigschrift basisonderwijs behalen via de basisschool, maar ook via de Examencommissie basisonderwijs.

Voorwaarden

De Examencommissie basisonderwijs biedt op die manier onder meer een oplossing voor:

  • jongeren en volwassenen die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden op school
  • kinderen die huisonderwijs volgden
  • kinderen die niet naar een erkende school gingen.

De examens vinden elk jaar plaats in juni. Iedereen kan deelnemen.

Wie het getuigschrift basisonderwijs wilt behalen, moet slagen voor elk van de volgende leergebieden:

  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Wetenschappen en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming

De examenscholen geven geen lessen. Voor de leerstof van de examens baseren zij zich op de eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel.

Procedure

Elk jaar organiseren ten minste een officiële school en een vrije school van elke provincie examens voor de examencommissie.

Elk voorjaar publiceert het Ministerie van Onderwijs en Vorming in het Belgisch Staatsblad en de website van AHOVOKS een oproep voor het examen en de lijst met examenscholen(opent in nieuw venster).

Neem contact op met de examenschool van uw keuze. Vraag daar meer informatie over de leerstof en andere praktische zaken.

Kost

Zowel inschrijving als deelname aan het examen zijn gratis.