Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een landbouwaanhangwagen aankopen (categorie R)

Een landbouwaanhangwagen aankopen (categorie R)

Een landbouwaanhangwagen aankopen vanaf 1 januari 2020

Koopt u vanaf 1 januari 2020 een nieuwe landbouwaanhangwagen? Doorloop dan de volgende stappen:

 • Stap 1

  De juiste papieren ontvangen van uw verkoper

  • een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC). Dat document toont aan dat het voertuig conform is aan de nieuwe eisen (EU 167/2013), die gelden vanaf 1 januari 2020.

  U kunt zelf controleren of uw voertuig aan die nieuwe eisen voldoet: vergelijk het goedkeuringsnummer dat vermeld staat op uw COC of IGC én het identificatieplaatje op uw voertuig met onderstaande voorbeelden.​​​​​​:

  Voorbeeld van een goedkeuringsnummer (COC): e13*167/2013*00072.

  Als '167/2013' op uw identificatieplaatje en op uw COC vermeld staat, is uw aanhangwagen in orde.

  Voorbeeld van een goedkeuringsnummer (IGC): e6*IND2019/R3a*50027*00

  Daarbij is vooral de combinatie van 'e6' en 'IND + jaartal' van belang. Het e6-nummer slaat op België.

  • een geldig keuringsbewijs. Controleer in uw verkoopovereenkomst of de verkoper het voertuig aanbiedt voor de eenmalige keuring voor eerste ingebruikname (voor aanhangwagens tot 40 km/uur).
   • Aanhangwagens met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur moet u jaarlijks aanbieden bij de technische keuring.

  Hebt u beide documenten bij aankoop gekregen? Dan is uw voertuig in orde voor inverkeerstelling. Ga naar stap 4.

 • Stap 2

  Geen COC of IGC ontvangen van uw verkoper

  Hebt u van uw verkoper geen COC of IGC gekregen? Contacteer daarvoor dan alsnog uw verkoper.

 • Stap 3

  Individuele goedkeuringsprocedure

  Kan de verkoper voor uw voertuig geen COC of IGC afleveren? Dan moet hij via de fabrikant een individuele goedkeuringsprocedure aanvragen bij ESTL(opent in nieuw venster), de erkende technische dienst voor landbouwvoertuigen.

  Tijdens die individuele goedkeuringsprocedure moet uw voertuig slagen voor een reeks testen en aan verschillende technische vereisten(PDF bestand opent in nieuw venster) voldoen. Slaagt uw voertuig voor alle testen, dan reikt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken na afloop een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) uit, dat de aanvrager via post ontvangt. De aanvrager (dat kan u, de fabrikant of de technische dienst zijn) betaalt daarvoor 196 euro.

 • Stap 4

  Eenmalige keuring voor eerste ingebruikname

  Als de verkoper uw aanhangwagen nog niet aangeboden heeft voor de eenmalige keuring voor eerste ingebruikname (omdat u dat bijvoorbeeld onderling beslist hebt in de verkoopovereenkomst) moet u uw voertuig zelf nog voorrijden bij de eenmalige keuring vooraleer u het in het verkeer gebruikt. Dat kan in een keuringscentrum naar keuze.

 • Stap 5

  Geen inschrijving bij de DIV

  U hoeft uw aanhangwagen niet in te schrijven bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Er is wél inschrijvingsplicht voor landbouwaanhangwagens die bedoeld zijn voor commercieel vervoer (met een volmacht) of voor de rekening van derden.

Afbeelding van een aanhangwagen (categorie R)

Een landbouwaanhangwagen aangekocht en in gebruik genomen vóór 1 januari 2020

Met een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG):

Kocht u uw landbouwaanhangwagen (categorie R) aan vóór 1 januari 2020? Dan kreeg u bij aankoop een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) en bent u in het bezit van een keuringsbewijs.

Aangezien u uw voertuig aankocht toen het PVG van toepassing was, hoeft u niets te ondernemen. Uw voertuig mag ook na 1 januari 2020 rechtsgeldig op de openbare weg rijden.

Zonder een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG):

Kocht u vóór 1 januari 2020 een landbouwaanhangwagen (categorie R) aan? Kreeg u bij aankoop geen PVG en bent u ook niet in het bezit van een keuringsbewijs? Dan mag u met dat voertuig niet op de openbare weg rijden.

In dat geval moet u uw verkoper contacteren. Die kan via de fabrikant mogelijk nog een PVG-nummer toekennen voor uw voertuig. Is dat niet het geval, dan moet de verkoper via de fabrikant een individuele goedkeuringsprocedure aanvragen bij ESTL(opent in nieuw venster), de technische dienst voor landbouwvoertuigen.

Tijdens die individuele goedkeuringsprocedure moet uw voertuig slagen voor een reeks testen en aan verschillende technische vereisten voldoen. Slaagt uw voertuig voor alle testen, dan reikt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken na afloop een individueel goedkeuringscertificaat uit, dat de aanvrager via post ontvangt. De aanvrager (dat kan u, de fabrikant of de technische dienst zijn) betaalt daarvoor 196 euro.