Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een verwisselbaar getrokken machine aankopen (categorie S)

Een verwisselbaar getrokken machine aankopen (categorie S)

Afbeelding van een tractor op wielen + verwisselbaar getrokken machine (categorie T + categorie S)

Een verwisselbaar getrokken machine aankopen vanaf 1 januari 2020

Koopt u vanaf 1 januari 2020 een nieuwe verwisselbare getrokken machine? Doorloop dan de volgende stappen:

 • Stap 1

  De juiste papieren ontvangen van uw verkoper

  Controleer of de verkoper bij aankoop van uw verwisselbaar getrokken machine de juiste documenten aflevert:

  • een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC). Dat document toont aan dat het voertuig conform is aan de nieuwe eisen (EU 167/2013), die gelden vanaf 1 januari 2020.

  U kunt zelf controleren of uw voertuig aan die nieuwe eisen voldoet: vergelijk het goedkeuringsnummer dat vermeld staat op uw COC of IGC én op het identificatieplaatje op uw voertuig met de onderstaande voorbeelden:

  Voorbeeld van een goedkeuringsnummer (COC): e13*167/2013*00072.

  Als '167/2013' op uw identificatieplaatje en op uw COC vermeld staat, is uw verwisselbaar getrokken machine in orde.

  Voorbeeld van een goedkeuringsnummer (IGC): e6*IND2019/S2a*50027*00

  Daarbij is vooral de combinatie van 'e6' en 'IND + jaartal' van belang. Het e6-nummer slaat op België.

  • een geldig keuringsbewijs:
   • Verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid tot 40 km/uur (categorie Sa) moet u niet aanbieden voor de technische keuring, ook niet voor de eenmalige keuring vóór eerste ingebruikname.
   • Verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Sb) moet u jaarlijks aanbieden bij de technische keuring. Controleer voor die categorie dus in uw verkoopovereenkomst of de verkoper het voertuig aanbiedt voor de keuring voor eerste ingebruikname.

  Hebt u beide documenten bij aankoop gekregen? Dan is uw voertuig in orde voor inverkeerstelling. Ga naar stap 4.

 • Stap 2

  Geen COC of IGC ontvangen van uw verkoper

  Hebt u van uw verkoper geen COC of IGC gekregen? Contacteer daarvoor dan alsnog uw verkoper.

 • Stap 3

  Individuele goedkeuringsprocedure

  Kan de verkoper voor uw verwisselbaar getrokken machine geen COC of IGC afleveren? Dan moet hij via de fabrikant een individuele goedkeuringsprocedure aanvragen bij ESTL(opent in nieuw venster), de technische dienst voor landbouwvoertuigen.

  Tijdens die individuele goedkeuringsprocedure moet uw voertuig slagen voor een reeks testen en aan verschillende technische vereisten(PDF bestand opent in nieuw venster) voldoen. Slaagt uw voertuig voor alle testen, dan reikt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken na afloop een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) uit, dat de aanvrager via post ontvangt. De aanvrager (dat kan u, de fabrikant of de technische dienst zijn) betaalt daarvoor 196 euro.

 • Stap 4

  Technische keuring

  • Verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid tot 40 km/uur (categorie Sa) moet u niet aanbieden bij de technische keuring, ook niet voor de eenmalige keuring voor eerste ingebruikname.
  • Verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Sb) moeten jaarlijks naar de keuring. Als de verkoper uw verwisselbaar getrokken machine nog niet aangeboden heeft voor de keuring voor eerste ingebruikname (omdat u dat bijvoorbeeld onderling beslist hebt in de verkoopovereenkomst) moet u uw voertuig zelf nog voorrijden bij de technische keuring vooraleer u het in het verkeer gebruikt. Dat kan in een keuringscentrum naar keuze.
 • Stap 5

  Geen inschrijving bij de DIV

  U hoeft uw voertuig niet in te schrijven bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Een verwisselbaar getrokken machine aangekocht en in gebruik genomen vóór 1 januari 2020

Met een Proces-verbaal van Benaming (PVB):

Vóór 1 januari 2020 kreeg u bij de aankoop van een verwisselbaar getrokken machine (categorie S) een Proces-verbaal van Benaming (PVB). Aangezien u uw voertuig aankocht toen het PVB van toepassing was, hoeft u niets te ondernemen.

Daarnaast was uw voertuig met een PVB vóór 1 januari 2020 vrijgesteld van de technische keuring. Dat blijft onveranderd. Uw voertuig mag dus ook na 1 januari 2020 rechtsgeldig op de openbare weg rijden.

Zonder een Proces-verbaal van Benaming (PVB):

Kocht u vóór 1 januari 2020 een verwisselbaar getrokken machine (categorie S) aan, maar kreeg u bij de aankoop geen PVB? Dan mag u met dat voertuig niet op de openbare weg rijden.

In dat geval moet u uw verkoper contacteren, die via de fabrikant mogelijk nog een PVB-nummer voor uw voertuig kan afleveren. Is dat niet het geval, dan moet u een aanvraag als individueel geval indienen(Word bestand).

Voor meer informatie kunt u het PVB-vademecum(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.