Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw erkenning als rijschool aanvragen

Uw erkenning als rijschool aanvragen

Om een rijschool te starten, moet u erkenningen aanvragen voor uw:

 • rijschool
 • vestigingen
 • oefenterreinen.

Ook wanneer u een nieuwe vestiging of een nieuw oefenterrein opent of een extra personeelslid in dienst neemt, dient u telkens een erkenningsaanvraag in.

Uw rijschool laten erkennen

Om als rijschool erkend te worden, moet u een erkenningsaanvraag(PDF bestand opent in nieuw venster) opsturen. Kostprijs: 342 euro. Bij uw aanvraag voegt u deze documenten:

U stuurt alle documenten aangetekend naar:

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 20, bus 2
1000 Brussel

Of u bezorgt ze via het contactpunt(opent in nieuw venster).

Ten laatste 3 maanden na uw aanvraag weet u of u een erkenning, een exploitatievergunning en een goedkeuring van uw oefenterrein krijgt.

Uw vestigingen laten erkennen

Voor elke nieuwe vestiging moet u een exploitatievergunning(PDF bestand opent in nieuw venster) aanvragen. Kostprijs: 171 euro. Op de aanvraag duidt u aan voor welke voertuigcategorieën u praktijklessen wilt inrichten.

Bij uw aanvraag voegt u 5 documenten:

 • een verklaring op eer dat u het lokaal gebruikt voor de administratie van de vestiging
 • een schema op schaal van het leslokaal met vermelding van de uitrusting voor alle voertuigcategorieën die u aanvraagt. Voor een aanvraag van categorie B of voor een terrein dat al voor de gevraagde categorieën erkend is, is zo’n schema niet nodig. Dan volstaat het om het nummer van het terrein te vermelden.
 • een attest van de burgemeester of van de brandweer dat het leslokaal en het administratieve lokaal voldoen aan de veiligheidsnormen
 • het schema van de theoretische en praktische lessen van elke voertuigcategorie waarover u lesgeeft
 • een kopie van de inschrijvingsbewijzen van uw lesvoertuigen (voor een voertuig AM een kopie van het gelijkvormigheidsattest).

Het Departement MOW mag altijd komen controleren of de gegevens op de aanvraag overeenkomen met de werkelijkheid.

Start u na de toekenning van uw exploitatievergunning niet binnen de 6 maanden met lesgeven? Of legt u de rijlessen in uw vestiging meer dan 1 jaar stil? Dan kan het Departement MOW uw exploitatievergunning intrekken.

Lessenschema

Per vestiging moet u het schema van de theorie- en praktijklessen aan het Departement MOW bezorgen. U voegt uw lessenschema bij de aanvraag van uw exploitatievergunning, of u stuurt het door via het contactpunt(opent in nieuw venster).

Voertuigen

Per vestiging moet u minstens 1 voertuig van elke lescategorie hebben. Van elk voertuig stuurt u een kopie van het inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs en keuringsattest naar het Departement MOW.

Uw oefenterreinen laten erkennen

Voor elk nieuw oefenterrein moet u een goedkeuring aanvragen(PDF bestand opent in nieuw venster). Daarbij voegt u een schema op schaal van het oefenterrein. Daarop vermeldt u:

 • de uitrusting van het terrein
 • de lescategorieën waarvoor u het terrein wilt gebruiken
 • de eventuele gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het terrein.

Is het terrein al erkend? Dan hoeft u alleen het erkenningsnummer op de aanvraag van uw exploitatievergunning te vermelden. Het Departement MOW mag altijd komen controleren of het terrein overeenkomt met de gegevens op de aanvraag.

Uw personeel laten erkennen

Telkens als u een nieuwe instructeur of stagiair aanneemt, bezorgt u een ‘Aanvraag tot erkenning van een personeelslid(PDF bestand opent in nieuw venster)’ aan het Departement MOW. Uw nieuwe medewerker mag pas starten nadat u een goedkeuring krijgt van het Departement MOW. Ook wanneer uw instructeur of stagiair uit dienst gaat, moet u het formulier invullen en via het contactpunt(opent in nieuw venster).

Een erkenning wijzigen

Wijzigt er iets wat een invloed heeft op de erkenning van uw rijschool? Verandert u iets substantieels aan uw vestiging of oefenterrein ? Dan moet u uw erkenningen en exploitatievergunningen onmiddellijk laten wijzigen en vernieuwen(PDF bestand opent in nieuw venster).