Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welke lessen mag u in uw rijschool geven?

Welke lessen mag u in uw rijschool geven?

In uw rijschool mag u volgende opleidingen aanbieden:

 • gewone rijlessen
 • specifieke opleidingen zoals het vormingsmoment
 • bijscholingen voor rijinstructeurs.

Uw instructeurs moeten hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen en enkele opleidingen volgen.

Gewone rijlessen

Om de gewone rijlessen te mogen geven, moeten uw instructeurs beschikken over:

 • een brevet van beroepsbekwaamheid
 • een instructietoelating
 • een attest van medische rijgeschiktheid (alleen voor praktijkinstructeurs).

Vormingsmoment voor begeleiders

Wilt u ook het vormingsmoment voor begeleiders rijbewijs B aanbieden?

Dan moet uw instructeur:

De opleiding duurt 7 uur. U kunt ze volgen bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde(opent in nieuw venster) of Edulogia(opent in nieuw venster).

Na de opleiding krijgt uw instructeur een getuigschrift. U moet een kopie daarvan bijhouden in uw rijschool.

Terugkommoment rijbewijs B

Wilt u de theorie- en/of praktijklessen voor het terugkommoment voor rijbewijs B organiseren? Dan moeten uw instructeurs afhankelijk van de onderdelen die ze willen geven 2 of 3 opleidingen volgen.

 • basisopleiding van 7 uur
 • theorieopleiding/groepsgesprek van 14 uur voor het theoriegedeelte van het terugkommoment
  • De instructeurs die het theoriegedeelte geven, moeten een brevet II of III hebben, een diploma pedagogie hebben of minstens 3 jaar relevante beroepsbekwaamheid aantonen in het geven van interactieve theorielessen of groepsgesprekken rond verkeer en mobiliteit.
 • praktijkopleiding van 7 uur voor het praktijkgedeelte van het terugkommoment.
  • De instructeurs die het praktijkgedeelte geven, moeten een brevet II hebben of minstens 3 jaar relevante beroepsbekwaamheid aantonen in het geven van praktijklessen categorie B.

Bijscholingen voor instructeurs

Als rijschool mag u ook bijscholingen voor rijinstructeurs aanbieden. Elke bijscholing die u in uw lesaanbod wilt opnemen, moet u door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken laten erkennen.

U stuurt volgende gegevens door:

 • naam van de opleiding
 • naam van de lesgever(s)
 • omschrijving van de inhoud
 • gedetailleerd tijdschema, inclusief pauzes
 • datum van de opleiding
 • plaats van de opleiding
 • maximaal aantal kandidaten
 • voor welk bijscholingsthema u de opleiding wilt laten erkennen.

Stuur al deze gegevens door via het contactpunt(opent in nieuw venster).