Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een scheiding en kinderen

Een scheiding en kinderen

Ook voor uw kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Wie zal hen verder opvoeden? Wie betaalt hun kleren? Bij wie zullen ze tijdens de week of in het weekend verblijven?

Meisje knuffelt een pop in de vorm een aapje.
© Dieter Telemans

In het beste geval komt u vooraf tot een beslissing. Anders neemt de rechter een beslissing in uw plaats en in het voordeel van uw kind.

U komt tot een akkoord met uw partner

Met uw partner komt u tot een akkoord over het verblijf, de opvoeding en de bijdrage in de kosten van uw kinderen.

De rechter zal dat akkoord bekrachtigen, zolang het niet indruist tegen de belangen van het kind. Als u geen akkoord bereikt, kunt u op elk moment van de procedure een beroep doen op een erkend bemiddelaar.

U bereikt geen akkoord met uw partner

Als u er ook na bemiddeling niet in slaagt een akkoord te bereiken, neemt de rechter een beslissing in het belang van het kind.

De rechter onderzoekt de mogelijkheid om kinderen evenveel tijd bij hun ouders te laten doorbrengen, via een maandregeling bijvoorbeeld. Daarnaast geeft de rechter de voorkeur aan co-ouderschap. Het ouderlijk gezag wordt dan gezamenlijk uitgeoefend. Samen met uw ex-partner neemt u belangrijke beslissingen zoals de keuze van de school, medische behandelingen en dergelijke.

Als een gelijkmatig verdeeld verblijf of co-ouderschap niet mogelijk zijn, zal de rechter naar andere oplossingen zoeken.

Hulp voor kinderen bij een scheiding

Kinderen kunnen het knap lastig hebben met een scheiding.

Het VCOK (Vormingscentrum Opvoeding & Kinderopvang) krijgt een subsidie om concrete methodes te ontwikkelen om kinderen op een kwalitatieve manier te betrekken bij beslissingen in het scheidingsproces. Dit resulteerde in een folder en website tweehuizen.be(opent in nieuw venster) voor kinderen, jongeren en ouders.

De website bestaat uit 3 aparte luiken voor kinderen, jongeren en ouders, speciaal ontwikkeld om elke doelgroep laagdrempelige informatie op maat te bezorgen over alle aspecten van het uit elkaar gaan. Ouders, hulp- en dienstverleners en scheidingsprofessionals vinden er ook informatie over familiezaken: bemiddeling, geldzaken, hoe een echtscheiding te regelen en ongehuwd ouderschap.