Een bemiddelaar

  • Het is niet altijd nodig om conflicten rond echtscheiding op te lossen voor de rechtbank. Met een bemiddelaar kan dit vermeden worden.
  • Een bemiddelaar is een deskundige en onpartijdige persoon die ondersteuning biedt bij het zoeken naar een onderlinge overeenkomst over allerlei zaken die een echtscheiding met zich meebrengt.
  • Via de website 'Bemiddeling - een alternatief voor de rechtbank' kunt u kijken of er een bemiddelaar bij u in de buurt ((opent in nieuw venster)) is. U kunt zich ook wenden tot het Huis van Bemiddeling.

Een advocaat

Een notaris

Commissies voor Juridische Bijstand (CJB)

  • U kunt bij een Commissie voor Juridische Bijstand terecht met de meest uiteenlopende vragen over (echt)scheiding.
  • Justitiehuizen, OCMW's, CAW's, Sociale Huizen, ... stellen lokalen ter beschikking aan advocaten van de Commissie voor Juridische Bijstand. Zij kunnen u eerstelijnsadvies geven bij uw echtscheiding.

De Wetswinkel

Centra voor algemeen welzijnswerk

Zelfhulpgroepen

  • Zelfhulpgroepen kunnen een steun zijn in de confrontatie met (echt)scheidingsmoeilijkheden. Ze bieden juridische bijstand en morele ondersteuning.
  • Adressen van zelfhulpgroepen rond echtscheiding kunt u vinden in de Zelfhulpgids ((opent in nieuw venster)), die jaarlijks wordt uitgegeven door het Trefpunt Zelfhulp.