Bij een scheiding kunt u terecht bij verschillende personen of instellingen om advies in te winnen. U kunt aankloppen bij:

 • Een bemiddelaar
  • Het is niet altijd nodig om conflicten rond echtscheiding op te lossen voor de rechtbank. Met een bemiddelaar kan dit vermeden worden.
  • Een bemiddelaar is een deskundige en onpartijdige persoon die ondersteuning biedt bij het zoeken naar een onderlinge overeenkomst over allerlei zaken die een echtscheiding met zich meebrengt.
  • Via de website 'Bemiddeling - een alternatief voor de rechtbank' kunt u kijken of er een bemiddelaar bij u in de buurt (opent in nieuw venster) is. U kunt zich ook wenden tot het Huis van Bemiddeling.
 • Een advocaat
 • Een notaris
 • Justitiehuizen
  • In Vlaanderen zijn er 14 Justitiehuizen actief.
  • U kunt er terecht met de meest uiteenlopende vragen over (echt)scheiding.
  • Bij de de Federale Overheidsdienst Justitie kunt u extra inlichtingen krijgen over de werking van justitiehuizen.
 • De Wetswinkel
 • Centra voor algemeen welzijnswerk
 • Zelfhulpgroepen
  • Zelfhulpgroepen kunnen een steun zijn in de confrontatie met (echt)scheidingsmoeilijkheden. Ze bieden juridische bijstand en morele ondersteuning.
  • Adressen van zelfhulpgroepen rond echtscheiding kunt u vinden in de Zelfhulpgids (opent in nieuw venster), die jaarlijks wordt uitgegeven door het Trefpunt Zelfhulp.