Gedaan met laden. U bevindt zich op: De huurovereenkomst voor een ingehuurde woning

De huurovereenkomst voor een ingehuurde woning

Vanaf 1 januari 2023 hebt u als huurder van een ingehuurde woning een woonrecht van minstens 9 jaar, via één of meer huurovereenkomsten.

Als de huurovereenkomst voortijdig stopt, dan wordt u herhuisvest als het woonrecht nog geldt. De duur van de nieuwe huurovereenkomst is dan gelijk aan de resterende duur waar u nog recht op had.

Wat na deze 9 jaar?

Uw woonmaatschappij kijkt twee voorwaarden na:

  • Is uw inkomen niet te hoog? Uw gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Hebt u twee verhuisaanbiedingen geweigerd omdat uw woning te groot is?

Is het antwoord 2x nee, dan mag u nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Uw woonrecht wordt dus met 3 jaar verlengd. Meerdere verlengingen zijn mogelijk afhankelijk of u al dan niet aan de voorwaarden voldoet.

In alle andere situaties doet de woonmaatschappij extra controles en kan het zelfs dat uw huurovereenkomst stopt.