Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalkennisvereiste bij een sociale woning

Taalkennisvereiste bij een sociale woning

Deze huurdersverplichting geldt voor het huren bij een woonmaatschappij.

Wanneer werd u huurder?

Cursus of school vinden

Hebt u het verplichte taalkennis van het Nederlands nog niet?

Dan kunt u Nederlands leren. Op de website van het agentschap Integratie en Inburgering vindt u de adressen en de openingsuren van organisaties die u kunnen helpen(opent in nieuw venster). Zij informeren u over Nederlands leren en helpen u om een school of cursus te vinden.

Boete

U huurt sociaal sinds 1 januari 2023 en u hebt het niveau A2 Nederlands niet na twee jaar?

Dan kunt u bij uw sociale verhuurder uitstel van één jaar vragen.
Voldoet u nadien nog niet? Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen.
Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

Bent u al sociale huurder vóór 1 januari 2023 (en u huurt al sinds 1 november 2017)?

Hebt u het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen .

U krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen u het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt uw dossier op.
Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling

Soms moet u de taalkennisvereiste Nederlands niet behalen.
Dit kan in de volgende situaties:

  • U hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  • U hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat u door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het niveau Nederlands nooit kan halen.

Uitstel: u mag het niveau Nederlands later halen

Soms krijgt u uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag u het niveau Nederlands later behalen.
Dit kan in de volgende situaties:

  • U kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door uw beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.