Gedaan met laden. U bevindt zich op: U mag niet te groot wonen als sociale huurder

U mag niet te groot wonen als sociale huurder

De grootte van uw gezin bepaalt de grootte van uw woning. U mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Voor de berekening van het aantal bewoners telt een koppel huurders vanaf 1 januari 2024 als één bewoner.

Maar, heeft u twee of meer slaapkamers te veel? Dan woont u ‘onderbezet’. De woonmaatschappij kan u vragen te verhuizen naar een kleinere woning. Zo krijgt u een woning op uw maat: niet te groot, niet te klein.

Wat mag bijvoorbeeld niet?

  • U woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heeft u twee slaapkamers extra. Dit is één te veel.
  • U bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heeft u vier slaapkamers extra. Dit is drie te veel.

Wat mag bijvoorbeeld wel?

  • U bent een koppel met één kind en hebt drie slaapkamers. Dan heeft u maar één slaapkamer meer dan er bewoners zijn. Dit mag.

Wanneer betaalt u een onderbezettingsvergoeding?

Woont u onderbezet en heeft u een huurovereenkomst van onbepaalde duur? Dan kan de woonmaatschappij u vragen te verhuizen naar een kleinere woning. U krijgt dan één keer een aanbod op maat (valabel aanbod).

Weigert u dit? Dan moet u verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen.

Wat is een aanbod op maat?

Dat is een woning die aangepast is aan:

  • de grootte van het aantal bewoners
  • in een straal van 15 km van uw huidige woning ligt of in dezelfde gemeente ligt van uw huidige woning.

Dit is voor huurovereenkomsten van onbepaalde en bepaalde duur.

Hoeveel betaalt u?

Dit is alleen van toepassing als u een huurovereenkomst van onbepaalde duur heeft.

De onderbezettingsvergoeding hangt af van uw inkomen.

De onderbezettingsvergoeding zal bestaan uit een percentage van de reële huurprijs (15%) met een minimum van 37 euro (geïndexeerd bedrag voor 2024), per overtallige slaapkamer.

U bent een zittende huurder en u betaalt al een onderbezettingsvergoeding vóór 1 januari 2024?

U moet pas de nieuwe onderbezettingsvergoeding die geldig is vanaf 1 januari 2024 betalen nadat u een valabel aanbod voor een sociale huurwoning door de woonmaatschappij heeft geweigerd.

Einde huurovereenkomst

Uw verhuurder zegt uw huurovereenkomst op als u tweemaal een aanbod op maat (zie hierboven) weigert en u woont tegen het einde van de huurovereenkomst (bij een huurovereenkomst van bepaalde duur) nog altijd in een onderbezette woning. De opzegtermijn bedraagt zes maanden.

Tussen de eerste weigering en het tweede passende aanbod van een andere woning moet een periode verlopen zijn van tenminste 3 maanden.

Heeft u vragen over deze verplichting?

Voor informatie over het huren van een sociale woning, moet u contact nemen met de woonmaatschappij uit uw buurt.

Deze procedure staat ook beschreven in het interne huurreglement van uw woonmaatschappij.

Zoek een organisatie in uw buurt(opent in nieuw venster) via de zoekmotor op deze website.