Gedaan met laden. U bevindt zich op: U moet wijzigingen doorgeven als sociale huurder

U moet wijzigingen doorgeven als sociale huurder

Verandert uw gezinssamenstelling, inkomens- of eigendomssituatie? Verwittig dan uw woonmaatschappij.

Uw gezin wijzigt

Wordt uw gezin groter of kleiner? Dan moet u dit binnen de maand aan uw woonmaatschappij melden.

Uw gezinsgrootte bepaalt uw huurprijs alsook welke woning bij u past. Als uw woning te groot of te klein wordt, dan kunt u verhuizen. Dat noemen we een mutatie.
Dit is het geval wanneer u een woning huurt van de woonmaatschappij die tot haar eigen woningen behoort.

Wat laat u zeker weten?

  • Er is een kindje geboren.
  • U, of een ander gezinslid verlaat de woning.
  • Een gezinslid is overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij uw gezin wonen.

Let op: komt er iemand duurzaam of tijdelijk bij u wonen? Dan moet u dit vooraf laten weten. Uw woning mag niet te klein worden als deze persoon bij u komt wonen. Doet u dit niet? Dan kunt u een sanctie krijgen, zelfs als deze persoon al niet meer bij u woont.

Uw inkomenssituatie wijzigt

U heeft een veel lager inkomen dan drie jaar geleden of u gaat op pensioen en het gezinsinkomen zal dalen. Dan kunt u een aanpassing van uw huurprijs vragen. Contacteer hiervoor uw woonmaatschappij.

Dit geldt alleen wanneer u een eigen woning van de woonmaatschappij huurt.

Dit is niet het geval wanneer u een ingehuurde woning van de woonmaatschappij huurt. In dat geval ligt de huurprijs vast.

Uw eigendomssituatie wijzigt

U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom bezitten of volledig in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Sinds 1 maart 2017 is het ook verboden om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.

U mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan u zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor uw inwonende partner.

Heeft u een woning of bouwgrond (gedeeltelijk) in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik? Dan bent u verplicht om uw woonmaatschappij hierover te informeren.

U bent ook verplicht om op korte termijn (uw aandeel in) die woning of bouwgrond te verkopen, weg te schenken of te ruilen. Deze termijn kan verschillen in elke situatie. Contacteer uw woonmaatschappij om uw dossier samen te bekijken.