Een tweedehandslandbouwvoertuig aankopen vanaf 1 januari 2020

Uw tweedehandsvoertuig is voor het eerst in gebruik genomen vóór 1 januari 2020

Dan moet uw verkoper de volgende documenten afleveren:

  • een Proces-verbaal van Benaming (PVB), een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG), een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC)
  • het vorig inschrijvingsbewijs (enkel verplicht voor categorie T en C, of voor categorie R wanneer uw voertuig ingeschreven was voor vervoer van derden)
  • het vorig keuringsbewijs, als u in uw verkoopovereenkomst bepaald hebt dat u het voertuig zelf zal aanbieden bij de technische keuring (verplicht voor categorie T, C en R).

Uw tweedehandsvoertuig is voor het eerst in gebruik genomen vanaf 1 januari 2020

Dan moet uw verkoper de volgende documenten afleveren:

  • een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC)
  • het vorig inschrijvingsbewijs (enkel verplicht voor categorie T en C, of voor categorie R wanneer uw voertuig ingeschreven was voor vervoer van derden)
  • het vorig keuringsbewijs, als u in uw verkoopovereenkomst bepaald hebt dat u het voertuig zelf zal aanbieden bij de technische keuring (verplicht voor categorie T, C, R en Sb).

Een tweedehandslandbouwvoertuig aangekocht en in gebruik genomen vóór 1 januari 2020

Hebt u vóór 1 januari 2020 een tweedehandslandbouwvoertuig aangekocht van categorie T, C, R of S? Dan moet uw verkoper de volgende documenten afleveren:

  • een Proces-verbaal van Benaming (PVB), een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG), een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC)
  • het vorig inschrijvingsbewijs (enkel verplicht voor categorie T en C, of voor categorie R wanneer uw voertuig ingeschreven was voor vervoer van derden)
  • het vorig keuringsbewijs, als u in uw verkoopovereenkomst bepaald hebt dat u het voertuig zelf zal aanbieden bij de technische keuring (verplicht voor categorie T, C en R).
  • Bevoegde instantie Departement Mobiliteit en Openbare Werken