Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eenmalige tussentijdse controle huurpremie

Eenmalige tussentijdse controle huurpremie

Door de hoge inflatie heeft het agentschap Wonen in Vlaanderen uitzonderlijk eenmalig alle dossiers gecontroleerd die tussen 1 augustus 2021 en 30 juni 2022 wegens een te hoge huurprijs niet voldeden aan de voorwaarden om van een huurpremie te genieten. Dossiers die werden opgeschort of geweigerd wegens andere redenen dan een te hoge huurprijs werden niet meegenomen in de eenmalige tussentijdse controle.

Tussentijdse controle

Tussen 1 juli 2022 en 31 oktober 2022 gaat het agentschap na of u en uw gezin aan alle voorwaarden voldoen. Bij de berekening houdt Wonen in Vlaanderen rekening met de ligging van uw woning, uw recentste gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Wonen in Vlaanderen ontvangt deze gegevens uit verschillende authentieke bronnen en databanken.

Er zijn geen tussentijdse aanpassingen en het berekende bedrag wordt niet tussentijds aangepast. Wijzigingen in uw gezin (zoals een geboorte, een overlijden of inwonende meerderjarige kinderen die zelfstandig gaan wonen) worden meegenomen bij de volgende jaarlijkse controle.

Deze tussentijdse controle leidt tot 3 mogelijke situaties: