Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitleg bij de onderdelen van het EPC Gemeenschappelijke Delen

Uitleg bij de onderdelen van het EPC Gemeenschappelijke Delen

Het ‘EPC van de Gemeenschappelijke Delen’ bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vindt u gedetailleerde uitleg per onderdeel van het energieprestatiecertificaat.

Wanneer is dit EPC verplicht? Hoe dit EPC verkrijgen? Zie: EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Hoe het EPC eruitziet, kunt u zien in dit voorbeeld ‘EPC-GD’(PDF bestand opent in nieuw venster).
Hieronder staat uitleg per onderdeel van het ‘Energieprestatiecertificaat van de Gemeenschappelijke delen’.

Huidige staat van het gebouw

Het voorblad van het certificaat toont een samenvatting van de huidige staat van de gemeenschappelijke gebouwschil enerzijds en de collectieve installaties anderzijds en de mate waarin deze al voldoen aan de energiedoelstelling van 2050.

Kwaliteit van uitgevoerde werken

Bij het opmaken van het EPC wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van (renovatie)werken of van een gebouw, zoals:

 • vochtproblemen
 • luchtkwaliteit
 • defecte installaties
 • aansluitingen isolatie en dampscherm
 • houtrot.

Zo kan het voorkomen dat een goed geïsoleerde eenheid met een goed energielabel toch vochtproblemen ondervindt.

Aanbevelingen

 • Het EPC geeft aanbevelingen en tips om de gemeenschappelijke delen van het gebouw energiezuiniger te maken. Die aanbevelingen worden bepaald volgens de Methodiek voor aanbevelingen(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Zowel bij de muren, vloeren, daken, vensters en deuren als bij de installaties voor verwarming en warm water worden aanbevelingen gegeven om deze gebouwdelen en installaties te laten voldoen aan de energiedoelstellingen voor 2050.
 • Naast elke aanbeveling staat een visueel icoontje in kleur. Elke aanbeveling krijgt een rode, oranje, gele of lichtgroene kleur.
  • Rode en oranje aanbevelingen zijn prioritair en staan bovenaan in de lijst. Deze gebouwdelen worden best zo snel mogelijk aangepakt.
  • Gele aanbevelingen hebben steeds betrekking op zonne-energie.
   Zijn er geen PV-panelen of zonnecollectoren aanwezig, dan worden bij woningenaanbevelingen met bijbehorende prijsraming getoond vanuit de Zonnekaart(opent in nieuw venster).
  • Lichtgroene aanbevelingen zijn al energiezuinig en voldoen in principe aan de nieuwbouwnormen van 2006, maar nog (net) niet aan de energiedoelstellingen voor 2050. Deze werken zijn niet prioritair, maar men kan ze best mee uitvoeren bij latere verbouwingen.
  • Donkergroene onderdelen voldoen al aan de energiedoelstellingen voor 2050.
 • Een bouwprofessional kan helpen om de beste en meest logische volgorde van uitvoering van de nodige werken te bepalen en te plannen.
 • De aanbevelingen op het EPC worden automatisch gegenereerd en niet door een energiedeskundige opgesteld. De energiedeskundige kan het advies en de prijzen niet aanpassen, verwijderen of van volgorde veranderen.
 • De aanbevelingen houden geen rekening met:
  • al dan niet beschermd karakter van de gebouwschil. Voor elk deel van de schil dat onvoldoende geïsoleerd is, wordt geadviseerd om dit te isoleren. Het is aan een specialist om in te schatten in welke mate dit wel of niet mogelijk is.
  • vocht- en stabiliteitsproblemen
   Bijvoorbeeld bij isolatiewerken aan het dak zal het EPC geen uitspraak kunnen doen over de noodzaak tot het vervangen van de draagstructuur.

Aandachtspunten op het EPC

 • Het EPC geeft aandachtspunten mee over:
  • ventilatie
  • sanitair warm water
  • luchtdichtheid
  • zomercomfort.
 • Bij deze aandachtspunten worden geen prijsindicaties gegeven.
 • Het is echter belangrijk om ook deze zaken onmiddellijk te integreren in een renovatieplan om onvoorziene verrassingen later te vermijden.

Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen:

algemeen
 • algemene gegevens
 • resultaten berekeningen
schildelen
 • aandachtspunten bij renovatie
 • voor- en nadelen van verschillende renovatiemethodes
 • technische fiche van de verschillende schildelen
ruimteverwarming (collectief)
 • overzicht van efficiënte methoden voor ruimteverwarming
 • technische fiche van de ruimteverwarming
verlichting
 • aanbeveling voor het vervangen van inefficiënte verlichtingsinstallatie
 • technische fiche van de verlichtingsinstallatie
installaties voor zonne-energie
 • aanbeveling en prijsindicatie voor het plaatsen van zonneboiler of zonnepanelen volgens de zonnekaart (indien nog niet aanwezig)
 • aandachtspunten bij het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren
 • technische fiche van de installaties op zonne-energie (indien aanwezig)
overige installaties (collectief)
 • sanitair warm water: technische fiche installatie
 • ventilatie
 • koeling
bewijsstukken gebruikt voor dit EPC
 • documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol
 • niet alle ontvangen bewijsstukken zoals aangevinkt op de aanstiplijst mogen gebruikt worden voor de berekening van de energiescore
 • mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, … worden niet aanvaard