Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPC van de Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw

EPC van de Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw

Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen en de collectieve installaties zijn. Het gaat niet alleen om de traphal, maar ook alle vloeren, muren en daken die door de eigenaars samen beheerd worden vallen onder de gemeenschappelijke delen. 
Elk appartementsgebouw (behalve nieuwbouw) is verplicht om dit EPC te hebben. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw geeft aan de eigenaar(s) niet alleen inzicht over de energetische prestaties van deze gemeenschappelijk beheerde delen (= het gebouw), maar geeft ook aan hoe die prestaties verbeterd kunnen worden.

De informatie uit het EPC van de Gemeenschappelijke Delen wordt automatisch gebruikt bij de opmaak van de EPC’s van de eenheden (appartementen, winkel, kantoor, … ) in het gebouw. De correctheid van het EPC van de Gemeenschappelijke Delen heeft dus rechtstreeks invloed op de kwaliteit en op het EPC-label van de EPC’s van de eenheden in het gebouw.

Laat daarom eerst het EPC van de Gemeenschappelijke Delen opmaken en daarna de EPC’s van de eenheden in het gebouw.

Samenvattend animatiefilmpje

In dit animatiefilmpje van 2 minuten wordt in een notendop uitgelegd wat het EPC van de Gemeenschappelijke Delen is. Het is een samenvatting van de informatie op deze webpagina.

Inhoud is aan het laden

Gemeenschappelijke delen

De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zijn meer dan alleen de traphal, de lift en de collectieve installaties. Het gaat ook om alle vloeren, muren en daken die door de eigenaars samen beheerd worden. Renovaties van deze gemeenschappelijke delen moeten door de eigenaars samen beslist worden.

Per appartementsgebouw

Een EPC van de Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw moet worden opgemaakt per appartementsgebouw.

Wat gezien wordt als een appartementsgebouw staat los van de eigendomsstructuur of . Een gebouw kan meerdere huisnummers hebben (bijvoorbeeld bij meerdere ingangen) of meerdere adressen (bijvoorbeeld bij een hoekgebouw). De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister en kan opgezocht worden in de basiskaart GRB van geopunt.be(opent in nieuw venster).

Een EPC van de Gemeenschappelijke Delen wordt opgemaakt voor:

 • Een appartementsgebouw dat bestaat uit minstens 2 residentiële gebouweenheden.
  Ook als er geen gemeenschappelijke ruimten zijn moet dit EPC worden opgemaakt. Voorbeeld: voor een gebouw met 2 gebouweenheden, waarvan er 1 bereikbaar is met een buitentrap, zal ook een EPC van de Gemeenschappelijke Delen moeten worden opgemaakt.
 • Zowel appartementsgebouwen met 1 eigenaar als met meerdere eigenaars vallen onder deze verplichting.

Onder gebouweenhedenvallen zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden (winkels, medische praktijken, kantoren...).
Bij de bepaling van het aantal eenheden in het gebouw moet steeds gekeken worden naar de feitelijke toestand. Die kan mogelijk verschillen van de vergunde situatie.

Verplicht

 • Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen is verplicht: elk appartementsgebouw met minstens 2 residentiële eenheden moet een EPC van de Gemeenschappelijke Delen hebben. Het moet opgemaakt worden door een energiedeskundige type A(opent in nieuw venster).
  • Behalve voor nieuwbouwappartementen. Daar moet het EPC van de Gemeenschappelijke Delen uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het krijgen van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning beschikbaar zijn.
   Het volledige gebouw moet ‘nieuwbouw’ zijn. Appartementsgebouwen en individuele appartementen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder ‘nieuwbouw’.
 • Wie eigenaar is van een appartement of van een kleine niet-residentiële eenheid in een appartementsgebouw, moet een kopie van het EPC van de Gemeenschappelijke Delen aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder geven.
 • Bij verkoop wordt het EPC van het appartementsgebouw samen met het EPC van de gebouweenheid overgedragen aan de nieuwe eigenaar(s).

Procedure

 • Stap 1

  De gebouwbeheerder, meestal is dat de syndicus, informeert de vereniging van mede-eigenaars (VME) over de verplichting dat een EPC van de Gemeenschappelijke Delen aanwezig moet zijn.

 • Stap 2

  De eigenaar van het gebouw of de vereniging van mede-eigenaars (vertegenwoordigd door de syndicus) stelt een energiedeskundige type A aan.

 • Stap 3

  De gebouwbeheerder verzamelt alle bewijsstukken over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties... en informatie over het gebouw. Dat zijn documenten van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen.

  Deze stap is essentieel om tot een correct en volledig EPC van de Gemeenschappelijke Delen te komen. Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen bepaalt immers de EPC’s van alle eenheden in het gebouw. Bij een onvolledig EPC van de Gemeenschappelijke Delen kunnen de EPC’s van de eenheden niet opgemaakt worden. Bij een foutief EPC van de Gemeenschappelijke Delen zullen alle EPC’s van de individuele eenheden in het gebouw fouten bevatten.

 • Stap 4

  De energiedeskundige zal het appartementsgebouw bezoeken en de nodige vaststellingen doen tijdens dit plaatsbezoek. De gebouwbeheerder (of vertegenwoordiger) zal de toegang voorzien tot het gebouw (en de gebouweenheden), het stooklokaal en het dak voor de energiedeskundige.

  Tijdens het plaatsbezoek zal de energiedeskundige naar de energiezuinigheid van het gebouw (bijv. naar de isolatiematerialen van het dak, buitenmuren, vloer, vensters, deuren, verlichting, tussenvloeren, binnenmuren) kijken, maar ook naar de collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water in het stooklokaal en de installaties voor zonne-energie.

 • Stap 5

  De energiedeskundige maakt het EPC van de Gemeenschappelijke Delen en gebruikt hiervoor het softwareprogramma van de overheid. Daarna bezorgt de energiedeskundige dit EPC aan de aanvrager. Dit wil zeggen aan de vertegenwoordiger van de VME (meestal is dat de syndicus).

Geldigheid

 • Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen is maximaal 10 jaar geldig.
 • In bepaalde gevallen is er sneller een nieuw EPC nodig:
  • ​​​​zodra minstens 15% van de gebouwschil wordt vervangen of (bij-)geïsoleerd (vloer, gevels, daken, vensters, deuren...).
  • of als collectieve installaties (ook zonne-energie) vervangen of nieuw geplaatst worden. (Wordt enkel een omvormer vervangen? Dan is er geen update van het EPC nodig.)
 • Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen vervalt als er een nieuw EPC wordt ingediend.

Inhoud van het EPC

Kost

Er is geen vaste kostprijs voor een EPC. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken.
Het kan interessant zijn om tegelijk het EPC van een appartement, winkel, kantoortje… in het gebouw te laten opmaken.

Veelgestelde vragen